Konkurz na pořadatele MČR mládeže v kategoriích H,D10 až H,D16

Komise mládeže ŠSČR vypisuje konkurz na pořadatele Mistrovství ČR mládeže v kategoriích H,D10 až H,D16. Oproti létům minulým dochází k několika změnám. Nejpodstatnější je skutečnost, že pořadatel bude mít povinnost zajistit on-line přenos všech partií mistrovských soutěží. K tomu mu svaz poskytne bezplatně 48 ks šachovnic (stačí právě přesně na chlapecké soutěže), další si musí opatřit výpůjčkou. Také k tomuto účelu je navýšena svazová dotace z loňských 35 000 Kč na 50 000 Kč. To jednak zajistí trenérům lepší přehled nad tím co se aktuálně na šachovnicích děje, jednak umožní pořadateli, aby byl zamezen přístup dospělých osob do sálu v době hry, čímž se zabrání periodicky se opakujícím dohadům o možnostech napovídání.

Změny jsou v přiloženém materiálu označeny červeně. Do souladu s novým zněním soutěžního řádu byla dána kritéria stanovení pořadí ve švýcarského systému. Vzhledem k tomu, že od roku 2012 nebyla navyšována částka na pobytové náklady a ceny hotelů nezůstávají na stejné úrovni, je navýšena tato doporučená cena ze 450 na 480 Kč.

Konkurz (PDF)
Sekce svazového webu