Návrh změn Klasifikačního řádu ŠSČR

Předkládáme k diskuzi návrh několika změn Klasifikačního řádu ŠSČR, připravených na základě připomínek šachové veřejnosti. Své připomínky či další návrhy na úpravu Klasifikačního řádu ŠSČR zasílejte do 15.10.2007 předsedovi Klasifikační komise ŠSČR panu Bohumíru Sunkovi, e-mail:mira@sunek.cz; mira.sunek@post.cz.

 • V bodu 3.4 navrhujeme sjednotit termíny vydávání LOK na den 5. v uvedených měsících. (Zdůvodnění: Zejména v letních měsících končí řada turnajů těsně před vydáváním LOK a uveřejněné koeficienty "slouží" jak k nasazování ELO v prázdninových soutěžích jednotlivců, tak i v podzimních soutěžích družstev v dalším období)

 • V bodu 3.4 dále rozšířit termíny dodání podkladových materiálů pro zápočet o větu: " Turnaje, končící těsně (min. 3 dny) před vydáváním LOK musí být v požadovaném tvaru dodány nejpozději do 24 hodin zpracovateli LOK. (Zdůvodnění: Podle dohody se současným zpracovatelem je možné, pokud pořadatel turnaje dodá výsledky ve správném výstupu z PC, tyto zapracovat do co nejaktuálnější podoby LOK)

 • Bod 3.1 doplnit: Minimální hranice započitatelného ELA pro hráče z ciziny (na uznávané LOK) je shodná s hráči na naší LOK (aktuálně 1250). (Zdůvodnění: na turnajích se vykytují hráči, kteří jsou uvedeni na svých národních LOK a OK nižším než je naše minimální - např. 1023 hráče z Německa. Tito hráči pak narušují výši průměrného koeficientu ostatním. Může však vzniknout problém, pokud náhodou takovýto hráč doplňuje přesně 50% stav "Elistů")

 • Doplnění výpočtu ELO - návrh pana Ondry Vinklárka

  "Dobrý den, v klubu chceme pořádat kruhový oddílový turnaj a proto mám dotaz ohledně zápočtu na elo ve smyslu článku: 3.10.2 klasifikačního řádu:

  Ze soutěží s uzavřeným okruhem hráčů (tj. turnaje hrané systémem každý s každým), v nichž nejvýše 50% hráčů nemá platný OK, se postupuje takto:

  1) vypočte se Rz jako součet R dělený jejich počtem M;

  2) bodové výsledky hráčů s R se přepočítají na procentuální a podle tabulky I. se převedou na rozdíly D(Pi);

  3) dosazením D(Pi) do vzorce (4) se zjistí koeficient turnaje Ra;

  4) od součinu N*Ra se odpočte vlastní R hráče (hráči bez známého R se odečte Rp) a výsledek se mu započte spolu s počtem získaných bodů a s počtem odehraných partií.

  používají se tam tyto vzorce:

  Průměrný koeficient turnaje:

  Ra = Rz - * Sum(D(Pi)) (4)

  Upravená výkonová korekce:

  Da(P) = D(P) * (N-1) / N (5)

  Výkonový koeficient v hodnoceném turnaji:

  Rp = Ra + Da(P) (6)

  Chci se zeptat, jestli se takto skutečně postupuje při výpočtu ela??

  Neboť tyto vzorce mě přijdou nesmyslné (N-1)/N faktor nechápu, myslím, že by místo něj měla být obyčejná jednička a Sum(D(Pi)) urcitě není dobré používat, nejedná se o lineární systém... Spíše něco jako suma bodu hráčů s elem/počet partií a z toho pak udělat celkové D(Pi)...

  Změnu určite navrhnu v tomto duchu:

  Ra = Rz - * Sum(D(Pi)) (4) tento vzorec považuji za nesmyslný. jeho cílem je upravit Ra turnaje v závislosti na tom, jestli hráči bez ela hráli dobře nebo nikoliv. To je jistě dobrá myšlenka, bohužel špatně provedená a vede k řadě paradoxů:

  příklad 11 účastníků, všichni mají elo. Jeden výrazně lepší, uhraje třeba i 100%, takže jeho D(Pi) je +766. Ostatní pro jednoduchost uhrají 4,5/10, takže jejich D(Pi) je -36, celková suma je tedy: +466 a díky minus před faktorem klesne průměrný koef. turnaje o 50 bodů. To je nesmyl a v případě, že mají všichni elo, by se neměl měnit...

  Proto navrhuji tento jednoduchý tvar:

  Ra = Rz - D(X) kde X se určí z tabulky 1 jako součet bodů hráčů s elem/počtem jejich partií, čili součet bodů/M*(N-1)

  Příklad: hráči s elem uhrají 11/20.. tj 5% potom D(X) bude 36

  Výhodou tohoto postupu je, že v případě všech hráčů s elem je Ra stejné jako Rz a také, že se nemohou stávat šílené skoky v případě, ze někdo uhraje vysoké resp. nízké procento bodů....

  Da(P) = D(P) * (N-1) / N (5) tento vzorec je dle mého názoru již úplně divný, nevidím důvod proč D(P) korigovat faktorem N-1/N".

Prosím všechny matematiky o pozornost a jejich připomínky!!!!

V Praze 04.09.2007

Bohumír Sunek, předseda KK ŠSČR, e-mail:mira@sunek.cz; mira.sunek@post.cz, 323 00 Plzeň, Kralovická 69, tel. byt: 377 527 146+zázn.; mobil +420 603 444 875

Toto bude uveřejněno na webových stránkách svazu, rozesláno na jednotlivé krajské komise a předáno vedoucím jednotlivých skupin nejvyšších soutěží k distribuci ve Zpravodaji.