Komuniké z 87. schůze VV ŠSČR

87. schůze VV ŠSČR, která proběhla vprostřed bezútěšně chátrajících útrob Strahovského stadionu, převážně řešila obligátní provozní věci, ale dostala se i k několika úvahám a námětům, které zazněly v prostoru jednacího sálu.

Všechna faktografická data najdete v zápisu schůze. Za pozornost stojí nalezení distributora šachových materiálů za neobvykle příznivých podmínek. Standardní marže distributorů se šplhá až nad 50%, nabídka pro svaz je bez marže, za reklamu. O jejím rozsahu se bude ještě jednat. Některé šachové publikace se tak k vám budou moci dostat levněji. Při větších odběrech i zajímavé slevy.

Byly ustanoveny nové komise, s tím, že si statuty stávajících komisí najdou své role a pole působnosti tak, aby se jejich činnosti daly koordinovat, měly jasné vymezení zodpovědností a zároveň se v činnostech nepřekrývaly. To se týká zejména KM a TMK v souvztažnosti na KTCM, aby byla jasná cesta hráče od široké základny, přes listinu talentů až k reprezentaci. Cílem je jednotlivými statuty nastolit kompetenční řád a konkrétní odpovědnost jednotlivých složek za konkrétní oblast.

Nadneseno bylo i téma co možná nejužší a přátelské spolupráci mezi všemi složkami svazu – komisemi, výbory, funkcionáři, kraji, hráči, omezením řevnivosti a vydělováním se na „oni“ a „my“. Což je jev v naší krajině žel poměrně zaběhnutý a cesta z něj ven dlouhá. Rádi bychom do výhledu požádali šachovou obec o co největší součinnost.

Dalším vneseným tématem bylo zaměřit se na více i na nešachovou veřejnost. Je potřeba jít cestou popularizace uvědomit si, že šach, stejně jako matematicko-fyzikální rovnice je potřeba laikovi vysvětlovat dostupným jazykem. V tomto případě by měla být šachová komunita velkorysá, laskavá a shovívavá (VLS), neboť popularizace může přivést následovatele anebo alespoň sympatizanty.

Žel někdy se VLS ztratí i v šachové obci samotné a na stůl se dostávají malicherné spory, žádající si zásah z nejvyšších míst... přičemž VV by neměl být ani soudcem, ani bohem. Koneckonců, pokud si někdo najde čas na prostudování všech materiálů k bodu 19 – nechť si udělá závěr sám.

Zjištění, že pro mládež jsou nastaveny soutěže jen do H,D16 a pak nic. Zpřetrhání sociálních vazeb, pubescenti hozeni k dospělým. Právě v tomto věku je největší odliv hráčů a svaz jim toho jaksi moc nenabízí.

Na závěr - z pohledu nového člena VV. I když se podstatná část jednání musela zabývat věcmi spíše provozními, přesto se našel prostor i k zamyšlení nad věcmi koncepčními. Proto mám z jednání samotného – konstruktivnost, přímočarost, dobrá příprava většiny členů VV - radost. Dost možná, že ne všichni tuto radost budete sdílet, avšak věřte, že pro Vás, resp. Vaše zástupce jsou schůze VV otevřeny a VV se Vaší přítomnosti rozhodně nebrání.

Milan Šindelář
předseda KMK

Ověřený zápis z 87. schůze VV ŠSČR


Přílohy:


Zápis byl 19. dubna doplněn o část bodu 13.