leden - červen 2008

Součet z Kč
Mistr.soutěže Mládež Reprezentace Svaz Celkem
NákladNázev akcePlánSkutečnostPlánSkutečnostPlánSkutečnostPlánSkutečnostPlánSkutečnost%
N M ČR Ž rapid 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00%
M ČR Senior 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
Junioři rapid+družstva 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00%
Rapid GP 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00%
M ČR M rapid 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00%
Pohár družstev-rapid 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00%
Evropský pohár družstev 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00%
M ČR blesk 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00%
Odměny 90 600,00 45 600,00 64 000,00 238 000,00 239 780,00 392 600,00 285 380,00 72,69%
M ČR M polofinále 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00%
M ČR M +M ČR Ž + jun 580 000,00 560 000,00 580 000,00 560 000,00 96,55%
Poháry 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00%
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
Přebor středních škol 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
M ČR žáci rapid 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
M ČR 8 let 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
M Čech mládež 8 -10 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
M ČR dr.st.žáci 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
M ČR dr.ml.žáků 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00%
Mistrovství EU 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00%
M Čech mládež 12-16 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00%
M Moravy mládeže 10-16 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
M ČR mládeže 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00%
Cest.náhrady 24 000,00 9 790,00 135 000,00 84 157,00 159 000,00 93 947,00 59,09%
MS mládeže 10-16 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00%
ME mládeže 10-16 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00%
Met.materiály 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00%
Soustředění 140 000,00 18 425,00 140 000,00 18 425,00 13,16%
Příspěvek krajům KM 240 000,00 3 500,00 240 000,00 3 500,00 1,46%
Trenéři 500 000,00 214 673,00 75 000,00 4 720,00 575 000,00 219 393,00 38,16%
Pořízení majetku a rež.náklady 3 000,00 95 600,00 62 842,46 98 600,00 62 842,46 63,73%
Zahraniční soutěž 30 000,00 25 000,00 30 000,00 25 000,00 83,33%
Školení trenérů 30 000,00 2 340,00 30 000,00 2 340,00 7,80%
ME J+MS J 30 000,00 39 390,22 30 000,00 39 390,22 131,30%
Soustředění-Ž 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%
Mitropa Ž 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%
Mitropa M 55 000,00 35 581,00 55 000,00 35 581,00 64,69%
Gen.sekretář 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00%
ME Ž 90 000,00 76 742,05 90 000,00 76 742,05 85,27%
ME M 90 000,00 88 952,94 90 000,00 88 952,94 98,84%
Soustředění-J 100 000,00 28 130,00 100 000,00 28 130,00 28,13%
Olympiáda Ž 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00%
Olympiáda M 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00%
FIDE poplatky 450 000,00 165 891,60 450 000,00 165 891,60 36,86%
Ročenka 0,00 0,00 0,00 0,00%
Antidoping 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00%
Reprefond 5 000,00 1 363,50 5 000,00 1 363,50 27,27%
Seminář rozhodčí 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00%
Propagace 20 000,00 15 028,16 20 000,00 15 028,16 75,14%
Problémisté 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
Poštovné 20 000,00 4 260,00 20 000,00 4 260,00 21,30%
Opravy 24 000,00 618,80 24 000,00 618,80 2,58%
Poplatky 26 000,00 32 438,92 26 000,00 32 438,92 124,77%
Telefon 60 000,00 28 014,05 60 000,00 28 014,05 46,69%
Koresp.šach 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00%
Nájem 180 000,00 51 234,00 180 000,00 51 234,00 28,46%
Pojištění 311 400,00 145 211,00 311 400,00 145 211,00 46,63%
Dotace na kraj 720 000,00 226 452,00 720 000,00 226 452,00 31,45%
Mzdy 845 000,00 397 071,00 845 000,00 397 071,00 46,99%
Celkem z N 1 029 600,00 765 645,00 1 410 000,00 293 388,00 1 593 000,00 413 702,81 2 829 000,00 1 288 470,89 6 861 600,00 2 761 206,70 40,24%
P Poplatky -8 355,00 -240 000,00 -143 746,10 -240 000,00 -152 101,10 63,38%
Trenéři -220 000,00 -119 933,00 -220 000,00 -119 933,00 54,52%
Vlastní zdroje -3 215 000,00 -1 593 900,00 -3 215 000,00 -1 593 900,00 49,58%
Úroky -20 000,00 -32 965,61 -20 000,00 -32 965,61 164,83%
Startovné -132 000,00 -10 591,00 -46 000,00 -178 000,00 -10 591,00 5,95%
Metodické materiály -60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00%
Dotace MŠ -500 000,00 -297 400,00 -550 000,00 -500 400,00 -1 050 000,00 -797 800,00 75,98%
Členské příspěvky -1 200 000,00 -1 204 353,00 -1 200 000,00 -1 204 353,00 100,36%
Celkem z P -132 000,00 -10 591,00 -826 000,00 -425 688,00 -550 000,00 -500 400,00 -4 675 000,00 -2 974 964,71 -6 183 000,00 -3 911 643,71 63,26%
Celkový součet 897 600,00 755 054,00 584 000,00 -132 300,00 1 043 000,00 -86 697,19 -1 846 000,00 -1 686 493,82 678 600,00 -1 150 437,01 -169,53%