leden - březen 2008

Mistr.soutěžeMládežReprezentaceSvazCelkem
Název akcePlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.
N M ČR Ž rapid 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
M ČR Senior 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
Junioři rapid+družstva 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00%
Rapid GP 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00%
M ČR M rapid 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00%
Pohár družstev-rapid 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00%
Evropský pohár družstev 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%
M ČR blesk 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00%
Odměny 90 600,00 18 000,00 64 000,00 238 000,00 82 760,00 392 600,00 100 760,00 25,66%
M ČR M polofinále 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00%
M ČR M +M ČR Ž + jun 580 000,00 560 000,00 580 000,00 560 000,00 96,55%
TŠN Frýdek Místek 0,00 0,00 0,00 0,00%
Táborové soustředění 0,00 0,00 0,00 0,00%
Rezerva KM 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kontrolní turnaj 0,00 0,00 0,00 0,00%
Poháry 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00%
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
Přebor středních škol 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
M ČR žáci rapid 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
M ČR 8 let 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
M Čech mládež 8 -10 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
M ČR dr.st.žáci 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
M ČR dr.ml.žáků 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
Mistrovství EU 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00%
M Čech mládež 12-16 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00%
M Moravy mládeže 10-16 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
M ČR mládeže 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00%
Cest.náhrady 24 000,00 9 790,00 135 000,00 75 298,00 159 000,00 85 088,00 53,51%
MS mládeže 10-16 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00%
ME mládeže 10-16 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00%
Met.materiály 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00%
Soustředění 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00%
Příspěvek krajům KM 240 000,00 3 500,00 240 000,00 3 500,00 1,46%
Trenéři 500 000,00 94 293,00 75 000,00 4 720,00 575 000,00 99 013,00 17,22%
Pořízení majetku a rež.náklady 3 000,00 95 600,00 28 348,46 98 600,00 28 348,46 28,75%
Zahraniční soutěž 30 000,00 25 000,00 30 000,00 25 000,00 83,33%
Školení trenérů 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%
ME J+MS J 30 000,00 -22 250,00 30 000,00 -22 250,00 -74,17%
Soustředění-Ž 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%
Mitropa Ž 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%
Mitropa M 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00%
Gen.sekretář 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00%
ME Ž 90 000,00 13 182,05 90 000,00 13 182,05 14,65%
ME M 90 000,00 79 314,94 90 000,00 79 314,94 88,13%
Soustředění-J 100 000,00 9 810,00 11 280,00 100 000,00 21 090,00 21,09%
Olympiáda Ž 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00%
Olympiáda M 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00%
FIDE poplatky 450 000,00 165 891,60 450 000,00 165 891,60 36,86%
Ročenka 0,00 0,00 0,00 0,00%
Antidoping 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00%
Reprefond 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
Seminář rozhodčí 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00%
Propagace 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
Problémisté 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
Poštovné 20 000,00 2 094,00 20 000,00 2 094,00 10,47%
Opravy 24 000,00 618,80 24 000,00 618,80 2,58%
Poplatky 26 000,00 16 897,97 26 000,00 16 897,97 64,99%
Telefon 60 000,00 12 790,62 60 000,00 12 790,62 21,32%
Koresp.šach 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00%
Nájem 180 000,00 8 296,00 180 000,00 8 296,00 4,61%
Pojištění 18 103,00 311 400,00 55 292,50 311 400,00 73 395,50 23,57%
Dotace na kraj 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00%
Mzdy 845 000,00 199 626,00 845 000,00 199 626,00 23,62%
Celkem z Nákladů 1 029 600,00 578 000,00 1 410 000,00 165 686,00 1 593 000,00 275 668,59 2 829 000,00 493 302,35 6 861 600,00 1 512 656,94 22,05%
P Poplatky -7 531,00 -240 000,00 -76 274,49 -240 000,00 -83 805,49 34,92%
Trenéři -220 000,00 -220 000,00 0,00 0,00%
Vlastní zdroje -3 215 000,00 -221 400,00 -3 215 000,00 -221 400,00 6,89%
Úroky -20 000,00 -13 772,29 -20 000,00 -13 772,29 68,86%
Startovné -132 000,00 -46 000,00 -178 000,00 0,00 0,00%
Metodické materiály -60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00%
Dotace MŠ -500 000,00 -550 000,00 -200 000,00 -388 000,00 -1 050 000,00 -588 000,00 56,00%
Členské příspěvky -1 200 000,00 -1 422 078,00 -1 200 000,00 -1 422 078,00 118,51%
Celkem z Příjmů -132 000,00 -826 000,00 -7 531,00 -550 000,00 -200 000,00 -4 675 000,00 -2 121 524,78 -6 183 000,00 -2 329 055,78 37,67%
Celkový součet 897 600,00 578 000,00 584 000,00 158 155,00 1 043 000,00 75 668,59 -1 846 000,00 -1 628 222,43 678 600,00 -816 398,84 -120,31%