leden - červen 2003

Účet 1Pro výborPlánSkutečnostProcento čerpání
501 Antidoping 10 000,00 0,00 0,00%
  DHM 20 000,00 33 293,40 166,47%
  Kan.potřeby 57 000,00 19 769,31 34,68%
  Literaura 78 200,00 24 203,62 30,95%
  Poháry 10 000,00 0,00 0,00%
  Reklama 22 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 501   197 200,00 77 266,33 39,18%
511 Opravy 24 000,00 23 842,00 99,34%
Celkem z 511   24 000,00 23 842,00 99,34%
512 Glorney 35 000,00 20 000,00 57,14%
  Jízdné 100 000,00 67 232,00 67,23%
  Mitropa 20 000,00 0,00 0,00%
  Přát.zápas 10 000,00 0,00 0,00%
  Soustř.mlad. 90 000,00 80 800,00 89,78%
  Stravné 21 100,00 10 000,00 47,39%
  Školení 33 800,00 0,00 0,00%
  ME muži 120 000,00 134 576,51 112,15%
  ME ženy 120 000,00 0,00 0,00%
  MS mládež 150 000,00 0,00 0,00%
  MS ženy 12 250,00 0,00 0,00%
  ME m druž 320 000,00 0,00 0,00%
  ME ž  druž 220 000,00 0,00 0,00%
  ME druž ml 50 000,00 5 432,40 10,86%
  ME jed. ml 150 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 512   1 452 150,00 318 040,91 21,90%
513 Dary 10 000,00 366,00 3,66%
Celkem z 513   10 000,00 366,00 3,66%
518 Cestovné 10 000,00 0,00 0,00%
  Materiál 32 000,00 0,00 0,00%
  Nájemné 95 952,00 39 995,60 41,68%
  Poštovné 48 000,00 17 727,20 36,93%
  Registrace 52 000,00 31 000,00 59,62%
  STK 66 000,00 14 400,00 21,82%
  Telefon 84 000,00 24 109,10 28,70%
  Trenér 294 150,00 157 660,00 53,60%
  Gen.sekretář 120 000,00 40 000,00 33,33%
Celkem z 518   802 102,00 324 891,90 40,51%
521 KM odm. 24 000,00 14 500,00 60,42%
  Mzda 592 800,00 256 125,00 43,21%
  STK 82 800,00 39 600,00 47,83%
  Trenér 45 000,00 33 194,00 73,76%
  VV odm. 137 000,00 45 550,00 33,25%
  Webmaster 20 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 521   901 600,00 388 969,00 43,14%
524 Soc.a zdr.pojištění 287 580,00 91 081,00 31,67%
Celkem z 524   287 580,00 91 081,00 31,67%
527 Soc.fond 21 600,00 5 400,00 25,00%
Celkem z 527   21 600,00 5 400,00 25,00%
549 Ost.náklady 46 000,00 21 420,14 46,57%
Celkem z 549   46 000,00 21 420,14 46,57%
581 Junior individ MITROPA 0,00 0,00 0,00%
  Junior+team 20 000,00 0,00 0,00%
  Kluby team muži 0,00 0,00 0,00%
  Kluby team ženy 0,00 0,00 0,00%
  Kor.šach 150 000,00 124 034,00 82,69%
  MČR - jun 50 000,00 40 220,00 80,44%
  MČR - muži 250 000,00 53 640,00 21,46%
  MČR - ženy 100 000,00 47 200,00 47,20%
  MČR Senior 7 000,00 0,00 0,00%
  MMS žáci 40 000,00 0,00 0,00%
  Pohár družstva 35 000,00 35 000,00 100,00%
  RF 1-5 5 000,00 5 000,00 100,00%
  RF 6-9 5 000,00 5 000,00 100,00%
  RF SŠ 5 000,00 5 000,00 100,00%
  Řešitelé 20 000,00 0,00 0,00%
  MČR muži Rapid 25 000,00 25 000,00 100,00%
  MČR muži Polofinále 130 000,00 33 000,00 25,38%
  MČR muži Blesk 40 000,00 0,00 0,00%
  ME m Rapid a blic 0,00 0,00 0,00%
  ME ž Rapid a blic 0,00 0,00 0,00%
  ME senior 2 000,00 0,00 0,00%
  Kraj. ŠS 630 000,00 196 230,00 31,15%
  ME senior team 0,00 0,00 0,00%
  MČR 12-16 15 000,00 15 000,00 100,00%
  MČech 8 5 000,00 0,00 0,00%
  MČR druž st.žáci 5 000,00 5 000,00 100,00%
  MČR žáci Rapid 5 000,00 0,00 0,00%
  MČR žáci dr.ml 7 000,00 7 000,00 100,00%
  MČech 12-16 15 000,00 0,00 0,00%
  Frýdek Místek 8 15 000,00 15 000,00 100,00%
  MČR žen rapid 7 000,00 7 000,00 100,00%
  MČR 20+18 polofin. 40 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 581   1 628 000,00 618 324,00 37,98%
582 FIDE 500 000,00 130 436,95 26,09%
Celkem z 582   500 000,00 130 436,95 26,09%
644 úrok 0,00 -25 496,15 0,00%
Celkem z 644   0,00 -25 496,15 0,00%
649 Příjem sout.ml -53 800,00 0,00 0,00%
  Příjem soutěže -117 600,00 -16 700,00 14,20%
  Příspěvek ml. -80 000,00 -502 060,00 627,58%
  Elo -50 000,00 -71 270,30 142,54%
  Správní popl. -30 000,00 -85 732,00 285,77%
Celkem z 649   -331 400,00 -675 762,30 203,91%
681 Vl.zdroje -3 480 000,00 -1 793 700,00 51,54%
Celkem z 681   -3 480 000,00 -1 793 700,00 51,54%
684 Čl.příspěvky -700 000,00 -1 046 147,00 149,45%
Celkem z 684   -700 000,00 -1 046 147,00 149,45%
691 Mládež -480 000,00 -330 000,00 68,75%
  Repre -480 000,00 -97 900,00 20,40%
Celkem z 691   -960 000,00 -427 900,00 44,57%
Celkový součet 398 832,00 -1 968 967,22 -493,68%
Náklady 5 870 232,00 2 000 038,23 34,07%
Výnosy -5 471 400,00 -3 969 005,45 72,54%
Hos.výsledek 398 832,00 -1 968 967,22