leden - březen 2003

Účet 1NázevPlánSkutečnostProcento čerpání
501 Antidoping 10 000,00 0,00 0,00%
DHM 20 000,00 6 040,00 30,18%
Kan.potřeby 57 000,00 5 543,11 9,72%
Literatura 78 200,00 23 783,62 30,41%
Poháry 10 000,00 0,00 0,00%
Reklama 22 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 501 197 200,0035 366,7317,93%
511 Opravy 24 000,00 5 510,90 22,96%
Celkem z 511 24 000,005 510,9022,96%
512 Glorney 35 000,00 0,00 0,00%
Jízdné 100 000,00 10 000,00 10,00%
Mitropa 20 000,00 0,00 0,00%
Přát.zápas 10 000,00 0,00 0,00%
Soustř.mlad. 90 000,00 0,00 0,00%
Stravné 21 100,00 0,00 0,00%
Školení 33 800,00 0,00 0,00%
ME muži 120 000,00 0,00 0,00%
ME ženy 120 000,00 0,00 0,00%
MS mládež 150 000,00 0,00 0,00%
MS ženy 12 250,00 0,00 0,00%
ME m druž 320 000,00 0,00 0,00%
ME ž druž 220 000,00 0,00 0,00%
ME druž ml 50 000,00 0,00 0,00%
ME jed. ml 150 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 512 1 452 150,0010 000,000,69%
513 Dary 10 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 513 10 000,000,000,00%
518 Cestovné 10 000,00 0,00 0,00%
Materiál 32 000,00 0,00 0,00%
Nájemné 95 952,00 19 997,80 20,84%
Poštovné 48 000,00 8 544,40 17,80%
Registrace 52 000,00 16 000,00 30,77%
STK 66 000,00 7 200,00 10,91%
Telefon 84 000,00 5 096,60 6,07%
Trenér 294 150,00 78 030,00 26,53%
Gen.sekretář 120 000,00 20 000,00 16,67%
Celkem z 518 802 102,00154 868,8019,31%
521 KM odm. 24 000,00 0,00 0,00%
Mzda 592 800,00 118 208,00 19,94%
STK 82 800,00 0,00 0,00%
Trenér 45 000,00 24 194,00 53,76%
VV odm. 137 000,00 0,00 0,00%
WEBMASTER 20 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 521 901 600,00142 402,0015,79%
524 Soc.a zdr.pojištění 287 580,00 42 037,00 14,62%
Celkem z 524 287 580,0042 037,0014,62%
527 Soc.fond 21 600,00 3 000,00 13,89%
Celkem z 527 21 600,003 000,0013,89%
549 Ost.náklady 46 000,00 9 133,55 19,86%
Celkem z 549 46 000,009 133,5519,86%
581 Junior individ MITROPA 0,00 0,00 0,00%
Junior+team 20 000,00 0,00 0,00%
Kluby team muži 0,00 0,00 0,00%
Kluby team ženy 0,00 0,00 0,00%
Kor.šach 150 000,00 0,00 0,00%
MČR - jun 50 000,00 40 220,00 80,44%
MČR - muži 250 000,00 53 640,00 21,46%
MČR - ženy 100 000,00 47 200,00 47,18%
MČR Senior 7 000,00 0,00 0,00%
MMS žáci 40 000,00 0,00 0,00%
Pohár družstva 35 000,00 0,00 0,00%
RF 1-5 5 000,00 5 000,00 100,00%
RF 6-9 5 000,00 5 000,00 100,00%
RF SŠ 5 000,00 5 000,00 100,00%
Řešitelé 20 000,00 0,00 0,00%
MČR muži Rapid 25 000,00 0,00 0,00%
MČR muži Polofinále 130 000,00 0,00 0,00%
MČR muži Blesk 40 000,00 0,00 0,00%
ME m Rapid a blic 0,00 0,00 0,00%
ME ž Rapid a blic 0,00 0,00 0,00%
ME senior 2 000,00 0,00 0,00%
Kraj. ŠS 630 000,00 0,00 0,00%
ME senior team 0,00 0,00 0,00%
MČR 12-16 15 000,00 15 000,00 100,00%
MČech 8 5 000,00 0,00 0,00%
MČR druž st.žáci 5 000,00 0,00 0,00%
MČR žáci Rapid 5 000,00 0,00 0,00%
MČR žáci dr.ml 7 000,00 0,00 0,00%
MČech 12-16 15 000,00 0,00 0,00%
Frýdek Místek 8 15 000,00 0,00 0,00%
MČR žen rapid 7 000,00 0,00 0,00%
MČR 20+18 polofin. 40 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 581 1 628 000,00171 060,0010,51%
582 FIDE 500 000,00 114 664,75 22,93%
Celkem z 582 500 000,00114 664,7522,93%
644 úrok 0,00 -11 779,05 0,00%
Celkem z 644 0,00 -11 779,050,00%
649 Příjem sout.ml -53 800,00 0,00 0,00%
Příjem soutěže -117 600,00 -5 600,00 4,76%
Příspěvek ml. -80 000,00 -6 600,00 8,25%
Elo -50 000,00 -16 280,30 32,56%
Správní popl. -30 000,00 -47 927,00 159,76%
Celkem z 649 -331 400,00-76 407,3023,06%
681 Vl.zdroje -3 480 000,00 -640 800,00 18,41%
Celkem z 681 -3 480 000,00-640 800,0018,41%
684 Čl.příspěvky -700 000,00 -871 660,00 124,52%
Celkem z 684 -700 000,00-871 660,00124,52%
691 Mládež -480 000,00 0,00 0,00%
Repre -480 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 691 -960 000,000,00 0,00%
Celkový součet 398 832,00-912 602,62-228,82%
Náklady 5 870 232,00 688 043,73
Výnosy -5 471 400,00 -1 600 646,35
Hospod. výsledek 398 832,00 -912 602,62