Šachový stolek a odhalení pamětní desky Dr. Karla Treybala ve Velvarech

V sobotu 14. října vedení města Velvary ve spolupráci s ŠK Velvary uvedlo do provozu první velvarské veřejné venkovní šachy. Zároveň byla, též za přítomnosti zástupců rodiny, odhalena pamětní deska Dr. Karla Treybala, mezinárodního šachového mistra, československého legionáře a přednosty okresního soudu ve Velvarech, který byl 2. října 1941 popraven nacisty. Více informací a fotogalerii najdete v článku.

Projekt šachy na ulici a odhalení pamětní desky Dr. Karla Treybala ve Velvarech

V sobotu 14. října se ve Velvarech uskutečnily hned dvě významné šachové události. Vedení města Velvary ve spolupráci s ŠK Velvary uvedlo do provozu první velvarské veřejné venkovní šachy, které přispějí k rozvoji šachu ve Velvarech, oživení veřejného prostoru a nabídnou nejen dětem a dospělým čekajícím na autobus možnost rozumné zábavy. Zároveň byla, též za přítomnosti zástupců rodiny, odhalena pamětní deska Dr. Karla Treybala, mezinárodního šachového mistra, československého legionáře a přednosty okresního soudu ve Velvarech, který byl 2. října 1941 popraven nacisty. Ve svém úvodním projevu starosta města Velvary PhDr. Radim Wolák podpořil činnost šachistů ve městě, odhalení venkovních šachů je dalším z konkrétních kroků, kterak veřejnosti propagovat královskou hru. Současné aktivity šachového klubu představil jeho předseda Petr Neuman, který též ocenil podporu města směrem k šachu ve Velvarech. Pravnuk Dr. Treybala ve svém proslovu poděkoval vedení města za vstřícnost nejen k šachům, ale též k památce předka. Důkazem, že se šachu ve Velvarech daří, je kromě jiného obnovení výuky šachu formou kroužku na velvarské základní škole. V závěru odehráli představitelé oddílu ŠK Velvary první šachovou partii na venkovních šachách, ke které poskytli i průběžné komentáře. Akce se uskutečnila za široké účasti šachové i nešachové veřejnosti. (JiT)