Podpora oddílů ŠSČR

Vyhlašujeme nový projekt Šachového svazu „Podpora oddílů ŠSČR“, který je pro všechny oddíly příležitostí získat finanční prostředky na svoji činnost. Rozdělovat budeme celkem 3 miliony Kč. Více o důvodech vypsání projektu a mechanizmu jeho fungování najdete v detailu článku. Termín uzávěrky přijímání žádostí o zapojení do projektu je 31. 10. 2017.

V dotačním programu č.5, jehož výsledky vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v průběhu února, měl ŠSČR na rok 2017 dostat 9,5 mil. Kč. Program byl ovšem zrušen v souvislosti s kauzou ovlivňování sportovních dotací, ve které byl obviněn mj. Miroslav Pelta. Došlo k novému vypsání programu s přísnějšími podmínkami. Podle červencového rozhodnutí MŠMT je pro ŠSČR navrhována dotace v celkové výši 11 710 tis. Kč, což je o 2,2 mil. Kč více než podle původního rozhodnutí. Prostředky je nutné využít do konce roku 2017.

Díky získaným financím můžeme podpořit rozvoj klubového života, což je jedna z hlavních priorit Výkonného výboru ŠSČR. V souladu se zaměřením dotačního programu MŠMT tak vyhlašujeme nový projekt Podpora oddílů ŠSČR. Chtěli bychom jím podpořit registraci nových členů do našich oddílů a zároveň oživit klubový život.

V souladu v kritérii vyhlášenými MŠMT pro program 5 je základním kritériem pro výši podpory členská základna svazu, která je tvořena členy jednotlivých oddílů registrovaných v ŠSČR. MŠMT hodnotilo členskou základnu k 31. 12. 2015 v těchto 4 kategoriích a s těmito váhami:

15% - členská základna dospělých – každý se tedy počítá včetně manželek, babiček a ostatních fandů.
30% - členská základna mládeže - opět všichni
25% - členská základna platící příspěvky (tzv. aktivní)
30% - členská základna s alespoň 1 účastí v soutěžích

Abychom podporu oddílů mohli udržet či dokonce rozvíjet i do budoucna, je potřeba spolupráce oddílů. Především – registrovat co nejvíce členů a obzvlášť mládeže, a to ideálně jako aktivní (příspěvky platící) členy, kteří se v úplně nejlepším případě i účastní soutěží. U mládeže je nabídka bohatá, u dospělých stačí rapidy, oddílové přebory, soutěže družstev atd.

V současnosti se jen zlomek dětí ze šachových kroužků registruje. To je škoda, protože oddíly, ŠSČR i šachy obecně tím přicházejí řádově o miliony Kč ročně z prostředků MŠMT. Když oddíly registrují všechnu svoji mládež v kroužcích, dostane ŠSČR více prostředků v programu 5, ovšem samy oddíly také dosáhnou na více peněz z programu 8 (v tomto programu jen pozor, je požadována minimální výše oddílových příspěvků 500 Kč/rok pro dospělé a u dětí 100 Kč – ovšem dotace v programu 8 je plošná a přesahující 1000 Kč na dítě).

Vzhledem k výše uvedenému je program Podpory oddílů ŠSČR zaměřen na podporu podle členské základny. Konkrétně se jedná o 150 Kč za každého člena s platnou registrací, tedy platícího příspěvky ŠSČR a KŠS.

Největší část podpory tak půjde na již v únoru aktivně registrované členy. Programem chceme ale zároveň působit motivačně k registraci nových členů a zaktivnění členů bez platné registrace. A to především u mládeže, kde se díky nižším členským příspěvkům oddílům vyplatí zaregistrovat všechny zájemce o šachovou hru. S registrací dětí v kroužcích šachy získají finanční prostředky, tolik potřebné pro rozvoj klubového života.

Částečně motivačně má působit i druhá část podpory, která bude rozdělena podle několika jednoduchých kritérií. Odměňuje mj. aktivitu oddílů v soutěžích družstev či např. organizaci oddílového přeboru – tedy že se oddíl stará o šachové vyžití svých členů, což je jeho základním smyslem. Tato flexibilní část zajistí, abychom skutečně rozdělili celé 3 miliony.

Využití získané podpory necháváme zcela na Vás. Při více jak 500 oddílech nepůjde patrně o žádné převratné peníze. Nejraději bychom za ně viděli oživení klubového života, protože dospělá členská základna nám dlouhodobě klesá a stárne, řada hráčů hraje již jen družstva a někteří už ani to ne.

Mnoho radosti za šachovnicí přeje

Viktor Novotný
předseda Šachového svazu ČR

Přílohy:
Podpora Oddílů ŠSČR - vyhlášení
Podpora oddílů ŠSČR - žádost