Sportovci roku Prahy 5 pro rok 2016 se stali i dva šachisté. Gratulujeme!

V kategorii „Junior“ zvítězil mezinárodní šachový mistr – Thai Dai Van Nguyen.
V kategorii „Senior“ zvítězil nestor smíchovského šachu – pan Josef Čermák.

Ve čtvrtek 16. února 2017 proběhlo v rámci Dnů Prahy 5 slavnostní vyhlášení ankety „Sportovec roku Městské části Praha 5 pro rok 2016“. V důstojném prostředí Paspova sálu Pivovarů Staropramen na Smíchově se mezi elitu vítězů z mnoha nominovaných zástupců nejrůznějších sportů prosadili i šachisté, když v nejsilněji obsazené kategorii „Juniorů“ byl vyhlášen vítězem patnáctiletý mezinárodní mistr Thai Dai Van NGUYEN, který tak mimo dosažení šachového titulu IM a ocenění Šachového svazu ČR „Talent roku 2016“ obdržel za rok 2016 i toto další významné ocenění své píle a šachového umu.

Že mají šachy na Praze 5 dobré jméno pak umocnilo i další uznání, tentokrát v kategorii „Seniorů“, kde byl vítězem ve svých 90 letech vyhlášen aktivní šachista a neúnavný funkcionář šachového sportu České republiky, který se významnou měrou zasloužil o vzkříšení šachu na Praze 5 obnovou tradic a činnosti Šachového klubu Smíchov, pan Josef Čermák.

Oba ocenění se tak nezapomenutelně zapsali do historie Prahy 5 a stali se sportovními vzory pro mnohé další následovatele, jak z řad dětí a mládeže, tak i pro dospělé či seniory a prokázali, že hrou královskou se lze bavit v každém věku.

Za všechny šachisty a příznivce hry královské pak oběma vítězům ankety gratulujeme.

Vladislav Pivoňka
Předseda ŠK Smíchov