Šachový svaz ČR vyhlašuje pro rok 2017 otevřené grantové řízení na projekty popularizující šachy

Cíl: Šach všude na očích. Příležitost se zeptat i cizího člověka – nehrajete náhodou šachy?
Cílem je zviditelnit a umožnit hrát šach v české zemi. Prioritou jsou projekty, které mají ambici déle trvajícího charakteru s potenciálem rozvíjení se. Motto: Kamkoliv se hnu, je šach vidět a dostupný - park, vlak, letiště, bus, nemocnice, hrady … a kdekoliv, kde se zrovna nemusí spěchat.

Žadatelé a projekt:
Grant mohou získat právnické či fyzické osoby, jejichž snahou je vyvolat veřejný zájem o šach a zvýšit povědomí o jeho existenci. O grant se mohou ucházet projekty, které byly či budou alespoň částečně realizovány v průběhu roku 2017.

Výše grantového příspěvku:
Minimální ani maximální výše grantového příspěvku není určena. Grant může dosáhnout maximálně částky odpovídající 50% celkových nákladů projektu.

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka grantového řízení je 30. 3. 2017 ve 24:00.
  • Formulář žádosti najdete zde.
  • Vyplněnou žádost prosím zasílejte na adresu kmk@chess.cz.

Hodnocení žádostí:
Žádosti na jiném než předepsaném formuláři a žádosti neúplné či nejasné mohou být vyřazeny. Žádosti zhodnotí komise ve složení: Viktor Novotný – předseda svazu, Jan Lamser – prezident svazu, Petr Souček – agentura Bison&Rose, Martin Petr – člen KMK.

Vybrány k podpoře budou zejména:

  • projekty podporující veřejné povědomí o šachu
  • projekty zapojující veřejnost do šachového dění

Upřednostněny budou projekty, které prokáží:

  • míru aktivního zapojení veřejnosti do projektu
  • realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
  • udržitelnost projektu v budoucnosti

Na přidělení grantu nemá žadatel právní nárok.

Kontaktní osoba pro případné konzultace: Martin Petr 602 586 372, kmk@chess.cz .