Úhrada plateb fakturou

Na základě četných dotazů na sekretariát Šachového svazu upozorňujeme, že podle Konferencí schválené změny Ekonomické směrnice, se platby za startovné, poplatky za zápočet soutěže na FIDE rating listinu a LOK, platby za individuální nové registrace a aktivace členů, přestupní poplatky a poplatky za registrace cizinců, budou hradit až na základě faktury, kterou šachové oddíly obdrží po 30. září 2013.

Tato skutečnost je uvedena i v rozpisu soutěží pro 1. a 2. ligu v článku 3.15.: "Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na účet ŠSČR u GE Money Bank, a. s. Praha, číslo účtu 1721907504/0600. Vklad, pokuty, poplatek za zápočet na LOK ČR a ELO listinu FIDE se platí na základě faktury vystavené ŠSČR." a samozřejmě se týká i extraligy.

Rostislav Svoboda, hospodář ŠSČR