Přestupy členů a registrace cizinců k 30. 6. 2013

Organizační komise zveřejnila přestupy členů a registrace cizinců k 30. 6. 2013.

Celkem je registrováno 15 766 členů, z toho 11 131 aktivních a 4 635 neaktivních.

Členské příspěvky:

A – 6.716 x 150 = 1.007.400,- Kč
B - 1.351 x 75 =  101.325,- Kč
C - 2.617 x 75 =  196.275,- Kč
D -  447 x 20 =   8.940,- Kč
Celkem      1.313.940,- Kč