Přestupy členů a registrace cizinců k 10. 6. 2013

Organizační komise zveřejnila přestupy členů a registrace cizinců k 10. 6. 2013.