Odpověď na otevřený dopis ŠO Zbrojovka Vsetín

Výkonný výbor obdržel Otevřený dopis ŠO Zbrojovka Vsetín ohledně účasti na MEU mládeže v Malenovicích (27. 8. – 5. 9.). Předseda ŠSČR Viktor Novotný vysvětluje níže v odpovědi okolnosti kolem MEU a účasti českých hráčů v něm.

odpověď ve formátu doc

Vážení přátelé,
MEU mládeže je akcí Evropské šachové unie (ECU). Před více jak 2 lety zažádal oddíl ŠK Světlá nad Sázavou prostřednictvím ŠSČR (jde to pouze prostřednictvím národních federací) ECU o pořádání tohoto turnaje v ČR. Po inspekci přímo v Malenovicích a mnoha dalších úkonech, jsme konkurz vyhráli a získali tuto akci pro ČR, do té doby byla pořádaná výhradně v rakouském Murecku.

Stejně jako u ME mládeže 2012 v Praze máme z tohoto pořadatelského úspěchu pochopitelně radost – budeme opět více vidět v šachové Evropě a hlavně bude turnaj dostupnější pro mnoho našich hráčů. Dostupnější ale vůbec nemusí znamenat levný ani uživatelsky přístupný individuálním potřebám každého hráče, jak bychom si všichni přáli. Na turnajích totiž nejde jen o hráče. Pokusím se vysvětlit, proč tomu tak je.

Medailisté MČR mládeže příslušných věkových kategorií získávají oprávnění vybrat si v pořadí dle získané medaile jednu z 3 reprezentačních akcí, které ŠSČR pravidelně obsazuje – MS, ME nebo právě MEU. Máme to tak v ČR již dlouhá léta nastaveno, i když můžeme třeba vysílat jen zlaté medailisty či nejlepší podle Elo (způsob nominace je na nás) na všechny 3 tyto akce. Ačkoliv těmto oprávněným hráčům pořadatel poskytuje pobyt zdarma, je i tak účast poměrně nákladná – hráči si hradí cestu, poplatky FIDE či ECU, organizační poplatek pořadateli (startovné) atd. ŠSČR přispívá finančně tím, že platí na těchto akcích trenérský doprovod. Též organizuje celou výpravu. V letošním roce platí ŠSČR navíc i kompletní účast na MS a ME pro kategorie HD18, kde bojujeme o body pro hodnocení sportovních reprezentací ze strany MŠMT, tedy i o státní peníze. MEU mládeže sledovanou akcí není.

Vedle tzv. oprávněných hráčů, kterým poskytují pořadatelé pobyt zdarma (na MS a ME vždy jeden v každé kategorii, na MEU vždy jeden v každém turnaji – v Murecku jsme to pak dělali tak, že chlapec a dívka platili každý půlku pobytu), umožňují pravidla soutěží i nominaci dalších hráčů jednoho státu. Tito hráči mají statut tzv. extra hráčů, platí dvojnásobné poplatky FIDE/ECU, a hradí si i pobytové náklady. Pouze díky platícím hráčům a rodičům mohou tyto akce dlouhodobě nabízet ubytování zdarma pro nominované, čehož dlouhá léta plně využíváme. Jinak by tyto akce nebyly financovatelné bez velkých sponzorských peněz či dotací. A přiznejme si, dětské šachové turnaje obvykle sponzory příliš netáhnou. Nejčastějšími přispěvateli do rozpočtů těchto akcí jsou veřejnoprávní subjekty (obce, kraje, ministerstvo sportu či školství atp.). v zásadě je ale ekonomika akce stejně jako u Open turnajů postavena hlavně na platbách od účastníků.

Jednotlivé šachové svazy obvykle neposílají reprezentovat kohokoliv, kdo si řekne, nýbrž vyžadují nějakou úroveň nominovaných hráčů. V ŠSČR potřebují hráči dobrozdání komise mládeže. U akcí mimo ČR si o statut extra hráče žádalo vždy jen pár jednotlivců. U akcí v ČR využila KM ŠSČR větší dostupnosti turnaje a dala bianko povolení širšímu okruhu hráčů – nejlepším 16 chlapcům a nejlepším 8 dívkám v každé kategorii MČR. To umožňuje těmto hráčům přihlásit se do turnaje jako extra hráči bez dalších formalit. Musíme si ale uvědomit, že oprávněný hráč (s pobytem zdarma) je v každém turnaji jediný, všichni ostatní mají pouze automatickou možnost hrát jako extra hráči.

Specifikem reprezentačních turnajů mládeže bývá, že účastníci musí povinně bydlet v oficiálním hotelu. Může jít o bezpečnost, o strach z kontumací při nulové toleranci, o předávání oficiálních informací účastníkům turnaje atd. FIDE, ECU a ani pořadatel nechtějí též obvykle dovolit, aby současně s šachovou akcí probíhala v hotelu paralelně jiná akce, která by turnaj rušila. Nicméně pochopitelně jde i o to, zaplnit hotel po střechu. Dohoda s hotelem je klíčovým prvkem pro každého pořadatele – spokojený musí být hotel i pořadatel. Jinak totiž žádná akce nevznikne – prodělávat nemůže ani hotel ani pořadatel. I proto mají FIDE i ECU pravidlo pobytu v oficiálním hotelu ve svých pravidlech. Bez něj by totiž jen stěží dokázaly tyto soutěže uspořádat každý rok. O které turnaje je mezi pořadateli zájem, jasně ukazuje např. poslední uzavírka konkurzů ECU – po 4 nabídkách pro ME mládeže či Evropský přebor škol, o 9 soutěží včetně např. patrně nejprestižnějšího ME jednotlivců neprojevil zájem nikdo.

Pravidlo povinného pobytu v oficiálním hotelu naopak nevyhovuje platícím účastníkům, kteří by si dokázali pobyt zařídit levněji. Pochopitelně. Snad jsem ale dostatečně ozřejmil, proč si toto ECU vymínila a proč na tom i náš pořadatel trvá. Žijeme ve světě s jasnými ekonomickými pravidly a je-li pro někoho něco zadarmo (pro oprávněné hráče ubytování, pro vítěze cenový fond ve výši 6 000 € atd.), někdo to musí zaplatit. Z odpovědi Z. Fialy již víte, že tentokrát nepřispěl ani stát a ani kraj.

Tím ovšem vůbec nechci tvrdit, že akci musí zaplatit naši talenti a jejich rodiče, vůbec ne. K účasti není nikdo nucen. Když bude platících účastníků málo, riskuje nejvíce pořadatel, který na turnaji s přehledem může prodělat statisíce. To jen aby se pořád nehovořilo pouze o tom, že pořádání turnajů je zaručeně zisková věc – to by je pak pořádali všichni.

V diskuzích s rodiči zazněla i zmínka, že cena hotelu v Malenovicích je vyšší, než na jiných akcích zde pořádaných a přitom služba bude stejná. To ale není vůbec nic neobvyklého – třeba během Karlovarského filmového festivalu se bydlí mnohem dráž než v jiné dny v roce, mimo sezónu většinou seženete levněji ubytování, zájezd i třeba permanentku na vlek - platí prostě zákony poptávky a nabídky. Zde je přidanou hodnotou pořádané MEU.

Po tomto obšírnějším úvodu, mi dovolte, abych se konkrétněji vrátil k Vašemu dopisu. Snad jsem dostatečně srozumitelně vysvětlil, proč je v propozicích zakotvena povinnost pobytu v oficiálním hotelu. Propozice schválila ECU (na rozdíl od letošních propozic MEU v Murecku, které nás nemile překvapily, stejně jako postoj ECU, která do budoucna odmítla MEU zaštiťovat) a jsou tedy závazné pro všechny účastníky. v diskuzích s rodiči se mnozí ptali, zda budou mít všichni hráči ŠSČR stejné podmínky – patrně měli na mysli především hráče z nejbližšího okolí. Pořadatel mi i na základě těchto diskuzí potvrdil, že všichni účastníci budou muset mít objednaný a zaplacený pobyt v oficiálním hotelu.

V dopise několikrát zmiňujete sportovní aspekt turnaje. Mohu jen připomenout text shora – ze sportovního hlediska nominuje každá země jediného hráče v každé kategorii. Tak by asi vypadal ideální turnaj ze sportovního hlediska. Bez mecenášů by ho ale patrně nikdo nebyl schopen pořádat, proto se připouští i extra hráči.

Je tedy pořádání takového turnaje v ČR pro našince vůbec přínosem? Vezměme pro srovnání propozice loňského MEU mládeže v Murecku. Oprávněný hráč platil za Mureck 8 600 Kč včetně dopravy, u nás zaplatí 5 000 Kč. Extra hráč platil vloni v Murecku 14 000 Kč, doprovod 12 000 Kč. v Malenovicích zaplatí extra hráč 8 000 Kč a doprovod 6 200 Kč. v Malenovicích tedy zaplatí extra hráč plus doprovod stejnou částku jako jeden extra hráč v Murecku. Je to patrně více, než u běžného openu (důvody jsme si vysvětlili), na takovéto mistrovské akce se ale zase mnohem lépe shánějí peníze – od klubu, krajského šachového svazu, obce, kraje, nadací (např. jsme na webu ŠSČR několikrát vybízeli k podávání žádostí na Nadaci Českého Olympijského výboru) atd. Suma sumárum vyjelo vloni do Murecku 5 našich extra hráčů, věřím, že Malenovice budou dostupnější pro více našich talentů.

Účast na podobných akcích má z mého pohledu předsedy ŠSČR několik přínosů. Jednak jde o prestiž (ve škole, v klubu, v obci atp.), hlavně ale o konfrontaci s ještě silnějšími hráči, než potkáte na MČR. To nejcennější, co můžete získat, je motivace k další tvrdé práci a zlepšování se. Právě tvrdý trénink mnohým talentovaným chybí k dosažení nejvyšších cílů. Přál bych si, abyste k němu našli odhodlání – ať už v Malenovicích nebo kdekoliv jinde.

20. 7. 2013 v Novém Boru
Viktor Novotný
předseda ŠSČR