Závěrečné zprávy z Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2006

Závěrečná zpráva pořadatele
Závěrečná zpráva trenérů
Závěrečná zpráva hlavního rozhodčího

Závěrečná zpráva pořadatele

Pořadatelem Mistrovství Moravy a Slezska žáků do 16 let byla Brněnská šachová škola za organizačního přispění ŠK Lokomotiva Brno. Mistrovství proběhlo v SOU nábytkářském v Rosicích u Brna, které již v minulosti hostila další významné mládežnické akce – Mistrovství ČR mládeže a Glorney and Faber Cups. Z tohoto pohledu jak pořadatelé, tak vedení školy věděli, do čeho jdou, což se projevilo na vynikající vzájemné spolupráci. Vedení školy nám pořadatelům vyšlo ve všem vstříc (zapůjčení potřebných prostor, kopírky, tělocvičny), podařilo se zajistit odpovídající stravování a ubytování, v provozu byl bufet. Škola musela připravit lavice ke hře (lavice ve třídách jsou moderního typu, čili se zkosenými desky, což pro šachovou hru nevyhovuje, proto se musely lavice z jedné strany podložit, aby deska byla v rovnovážné poloze), úprava lavic byla na tak profesionální úrovni, že ji málokdo vůbec zaregistroval. Zásluhou pana Zálešáka a pana Ciprys se podařilo realizovat přímý přenos z prvních čtyř partií v kategorii H16 (pravda, první dvě kola přenos provázely technické problémy, které se však pak naštěstí podařilo odstranit).

Doprovodný program musel vycházet z faktu omezeného časového prostoru – vzhledem k tomu, že se hrála dvojkola – ale i tak byl o něj zájem a každodenních výprav za místními památkami (zámek, včelařské muzeum, rotunda sv. Trojice) se účastnilo 40 – 70 osob. Po večerech byl v místní tělocvičně zorganizován turnaj ve florbale.

Nad mistrovstvím převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a starosta města Rosic ing. Klíma - ten se i osobně zúčastnil slavnostního zahájení mistrovství.

Mistrovství se zúčastnilo 32 hráčů v kategorii H10, 56 v H12, 55 v H14, 51 v H16, 22 v D a 14 hráčů ve FIDE openu. Dohromady tedy celkem 230 hráčů, což je rekord v dosavadních Mistrovstvích Moravy. Souběžně probíhalo školení (a doškolení) trenérů 3. třídy, jehož pořadatelem byl Jihomoravský šachový svaz a jehož se zúčastnilo 10 posluchačů.

Spolupráce se ŠSČR byla též bezproblémová. Plánovaná zápůjčka digitálních hodin se realizovala přesně podle domluvy. Pořadatelům zásluhou pana Opluštila byl včas zaslán přehled postupujících, s předsedou Komise mládeže panem Říhou byla v rámci přípravy na schůzi komise mládeže na webových stránkách pořadatelů rozprouděna bohatá diskuse a i schůze samotná byla poměrně početně dobře navštívena. To, že se kvůli časovému vytížení předsedy ŠSČR nepodařilo včas uzavřít smlouvu o pořádání, považuji za nedostatek jen formálního charakteru, protože mistrovství to nikterak neohrozilo a obě strany postupovaly tak, jako by smlouva uzavřena byla. Nastavené podmínky pro pořadatele však byly mírně nevýhodné – se vzrůstajícím počtem účastníků pořadateli naskakovaly nepředpokládané náklady na další rozhodčí a pronájem místností (škola bohužel neměla dostatečně velký sál, ve kterém by se daly umístit všechny kategorie, takže se muselo hrát i ve třídách – vždy však byl kladen důraz na to, aby hráči měli dostatek volného prostoru a uspořádání lavic bylo důstojné a reprezentativní), zatímco dotace ze svazu byla pouze paušální bez ohledu na počet účastníků. Vybrané startovné se odevzdává svazu, takže pořadatel z vyššího počtu hráčů žádný příjem neměl. Tím si však nechci stěžovat, protože tyto podmínky byly pořadatelům známé už v konkurzních podmínkách. Jen chci s povděkem kvitovat, že v dalších letech jsou podmínky pro pořadatele nastaveny již lépe.

Na webových stránkách pořadatelské ŠK Lokomotivy Brno bylo mistrovství věnováno dostatek prostoru (včetně bohaté fotogalerie), zásluhou RNDr. Ciprys se aktuální denní zprávy objevovaly i na webových stránkách Jihomoravského šachového svazu. Záběry z turnaje natočila místním kabelová televize.

Dobře se pořadatelům spolupracovalo s kolektivem trenérů i rozhodčích, což vyplývalo i z faktu, že pořadatel si je mohl vybrat sám, takže oslovil činovníky, které znal a kde se dala bezproblémová spolupráce předpokládat. O úspěšné práci rozhodčích i trenérů svědčí i fakt, že se v průběhu mistrovství neobjevil žádný protest či námitka. Zprávy trenérů a rozhodčího jsou samostatnou přílohou, takže je v hodnocení nebudu suplovat.

Spíše jako kuriozitu bych zmínil problém krádeží, která se na této soutěži objevila myslím poprvé. Kdosi neznámý celkem třikrát ukradl z centrální nástěnky rozlosování vyšších věkových kategorií. Bohužel nástěnka technicky nešla zamknout. Po první krádeži již pořadatelé nástěnku pravidelně kontrolovali a chybějící listy vždy doplnili. Páteční ranní krádež (během snídaně z okenního parapetu) turnajového bulletinu připraveného k rozmnožení však způsobila zdržení ve vydání bulletinu o celé kolo. Kromě krádeží těchto „papírů“ v ceně maximálně 1 Kč se však nic cenného neztratilo ani nepoškodilo (a to ani u šachového materiálu), dokonce jeden poctivý nálezce přišel odevzdat nalezenou peněženku i s penězi.

Cenový fond byl tvořen nezbytnými diplomy, poháry a medailemi a drobnými věcnými cenami. Jako pořadatelé jsme považovali za účelnější věnovat nejlepším hráčům buď šachovou knihu, nebo předplatné šachového časopisu (ocenění účastníci si mohli vybrat časopis Československý šach nebo Šachinfo). V nejmladších věkových kategorií obdrželi alespoň drobnou cenu všichni účastníci.

Závěrem bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům z Brněnské šachové školy a Lokomotivy Brno (Richard Biolek, Tomáš Dráb, Karel Kratochvíl, Tomáš Polák, Zdeněk Vojáček), z místních šachových oddílů ŠK Tetčice a Sokol Zastávka (Libor Diviš, David Hampel, Miroslav Heger, Dušan Lacko ml. i st.), kteří svou prací a pomocí přispěli ke zdárnému průběhu mistrovství a bez jejichž obětavosti by akce neproběhla na takové úrovni, jaké se podařilo dosáhnout.

Miroslav Hurta - ředitel mistrovství

Závěrečná zpráva trenérů

Analýzy partií kategorie H 16 probíhaly na Mistrovství Moravy 2006 v Rosicích v přátelské atmosféře za účasti desítek hráčů uvedené kategorie. Měl jsem možnost vidět partie 1.-8. kola, v každém kole mi bylo ukázáno průměrně 13 partií. Jednalo se většinou o partie ze středu či konce startovního pole, protože spousta hráčů měla v Rosicích své osobní trenéry a taktéž partie na předních šachovnicích trvaly v porovnání s ostatními partiemi mnohem déle a hráči již poté neměli dostatek sil na následnou analýzu. Rád bych vyzdvihnul účast hráčů z Postoupek, Boršic a Poštorné, kteří pravidelně na rozbor přicházeli.Věřím, že se nepletu tvrzením, že se jejich úroveň hry na přeboru každým kole zlepšovala, čemuž jsem byl samozřejmě velice rád. Měl jsem možnost zúčastnit se v pozici trenéra Mistrovství Moravy 2004 i 2005 a objektivně musím konstatovat, že kvalita hry se bohužel moc nezvýšila. Hráči mají stále nedostatky v základním výcviku, proto jsem velice uvítal, že v průběhu mistrovství proběhlo školení trenérů 3. třídy. Pokud to bude možné, navrhoval bych, aby se školení či jiné formy vzdělávání trenérů konaly vždy při průběhu této akce.

Kluci při analýzách projevili chuť začít trénovat a zlepšovat se, takže pevně věřím, že jim nadšení zůstane a neodradí je ani jejich těžké pubertální období, které právě prožívají!?

Závěrem bych rád poděkoval Tereze Olšarové, která ani letos nezapomněla a chodila mi ukazovat své partie sehrané v doprovodném FIDE turnaji. Jako obyčejně jsem měl pocit, že já mám rating 1900 a snažím se přesvědčit mistra o své pravdě…(marně!). Tereza má dle mého obrovský talent a tak jen věřím, že jednou bude situace opravdu obráceně a úspěšná reprezentantka naší republiky mi jednoho pěkného dne vysvětlí o čem ty šachy jsou ...!

Abych nezapomněl, mé díky patří samozřejmě Mirkovi Hurtovi za výbornou organizaci a poskytnutí ideálních podmínek k práci.

Petr Pisk, Pardubice 1.11.2006

Kategorie H14

Ve dnech 25. – 29.10.2006 proběhlo v Rosicích Mistrovství Moravy mládeže. Celkem se turnaje zúčastnilo více než 200 hráčů ze všech koutů Moravy, čímž byl pravděpodobně ustanoven rekord soutěže. Technické zajištění, ubytování i strava byly na vysoké úrovni. Rovněž doprovodný program – exkurze, školení trenérů, beseda i FIDE turnaj přispěli ke zkvalitnění akce.

Samostatný turnaj proběhl v bojovné, ale korektní atmosféře, výsledné pořadí je spravedlivé (přiměřeně švýcarskému systému), nutno říct, že hra většiny zúčastněných byla různé úrovně – od mírně pokročilých až po ostřílené borce.

V kategorii H14, kterou jsem měl tu čest rozebírat, se opět ukázalo, že ELO není u mládeže směrodatné, neboť řada favoritů nepostoupila, ba se ani do bojů o postup nezapojila.

Dobrou hru a slušnou perspektivu růstu předvedli zejména bratři Seidlové, Svoboda, Volčík a dále především o dvě kategorie mladší Martin Blahynka, David Mičulka a Jiří Navrátil. Zatracovat však nemůžeme žádného z účastníků, vždyť pro mnohé to byl jeden z prvních „opravdových“ turnajů a jejich zájem o šachy byl mnohdy velice vážný.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům a trenérům za pomoc mládeži při jejich růstu.

Richard Biolek

Kategorie H12

Kategorie chlapců do 12-ti let byla ze všech kategorií nejpočetnější, a ačkoliv ne všichni chodili na „veřejné“ rozbory (poněvadž měli své vlastní trenéry apod.), i tak se často kolem mé maličkosti tvořily nemalé hloučky a zvládnout 15 - 20 partií během 3-4 hodin rozhodně nebyla žádná „pohodička“! Ale když je chuť, tak lze všechno, jak se říká, a snad nikdo nakonec nezůstal o popartiovou analýzu ochuzen či ošizen (pokud ovšem došel...).

Co se týče partií samotných, tak se celkem pochopitelně naprostá většina z nich neobešla bez hrubých chyb (ať už taktických či pozičních), avšak našli se i tací, jejichž partie nejen že nebyly plné chyb, ale měly dokonce i „hlavu a patu“, a některé, troufnu si říci, připomínaly téměř až „velmistrovké duely“. Z těchto mě pak jmenovitě nejvíce zaujali jednak všichni 3 vítězové, tzn. Dominik Pfeffer, Ruda Zezula a Lukáš Vyhnálek, ale také další bojovníci, konkrétně pak asi nejvíce „pánové“ Vojta Dobeš, Vašek Ondračka a Eda Meduna ml. (samozřejmě teď hovořím o těch, kteří chodili na rozbory, ostatní mohu jen těžko posoudit). Mile překvapily také dívky bojující v této kategorii, hned 2 z nich se umístili v druhé desítce konečného pořadí (z celkového počtu 56 účastníků).

Celkově lze hodnotit předvedené výkony za velice solidní (možná snad jen by občas neškodilo trochu víc bojovnosti...) a můžeme se jen těšit, jak moc a jak rychle se tyto mladé moravské naděje budou zlepšovat!

Kategorie H10

Ve dnech 25.–29. 10. 2006 se konalo v Rosicích u Brna Mistrovství mládeže Moravy v šachu

Měl jsem tu čest rozebírat partie kategorii dívek a chlapců do 10-ti let. Nechci vyzdvihovat výkony jednotlivců, ale velice rád se pozastavím nad celkovou atmosférou rozborů. Mezi vycházejícími hvězdičkami a těmi, kteří teprve pronikají do tajů královské hry byl mnohdy diametrální rozdíl ve výkonnosti, ale nadšení a zápal byl stejný. Většina strávila při rozborech partií daleko více času než při samotné hře. Přidejte rodiče, prarodiče, trenéry a dostanete celkový obraz o každém odehraném kole – velmi příjemný pocit, že o budoucnost šachu na Moravě nemusíme mít obavy. Blahopřeji všem, kteří mohou prohlásit „byli jsme u toho“.

Jan Macíček

Závěrečná zpráva hlavního rozhodčího

Letošní Mistrovství Moravy a Slezska mládeže se uskutečnilo v termínu 25. - 29.10.2006 v Rosicích a působil na něm tým rozhodčích ve složení Jaroslav Benák, Libor Diviš, Tomáš Dráb, Miroslav Heger, Dušan Lacko st., Dušan Lacko ml. V doprovodném FIDE turnaji plnili úkoly rozhodčích ředitel turnaje Karel Kratochvíl a Mgr. Miroslav Hurta (jinak ředitel mistrovství mládeže).

Celý turnaj pokládám za mimořádně zdařilý, přičemž nejde jen o můj subjektivní názor, nýbrž i o subjektivní názory řady účastníků, s nimiž jsem měl možnost během turnaje či po jeho skončení hovořit.

Vzhledem k tomu, že turnaj byl pro mě dvojnásobnou premiérou (poprvé jsem působil ve funkci hlavního rozhodčího, stejně jako jsem poprvé řídil Mistrovství Moravy) netroufám si pořadatele za cokoliv kritizovat. Pokusím se pouze o dvě doporučení pro příští pořadatele podobných akcí, aby mohly být příští ročníky Mistrovství Moravy ještě zdařilejší než ten letošní (bude-li to vůbec možné).

  1. Jako velmi vhodné se mi jeví, aby během turnaje fungoval konstantní tým rozhodčích. V letošním ročníku sice byli současně přítomni vždy nejméně čtyři rozhodčí, ovšem tím, že někteří přijížděli teprve během turnaje nebyl dostatek času vysvětlit jim všechny nejasnosti týkající se například práce s digitálními hodinami (jichž se na turnaji vyskytovaly tři typy). Tento drobný problém se navenek projevil zdržením začátku jednoho kola v kategorii H14, kdy musely být přenastaveny všechny hodiny, neboť nepřidávaly slíbených 30 sekund za každý provedený tah.

  2. Do budoucna bych navrhoval zajistit tvorbu partiového bulletinu větším počtem pracovníků, jednak proto aby nedocházelo ke skluzům a jednak v zájmu ochrany duševního i fyzického zdraví, těch jež partie do databáze vkládají (tímto skládám hlubokou poklonu panu Davidu Hampelovi, který zprvu sám, později s pomocí pana Libora Diviše věnoval řadu hodin luštění dětských zápisů a nakonec dokázal, aby na začátku devátého kola mohl být rozdáván bulletin z kola osmého).

Na úplný závěr své zprávy bych chtěl vyjádřit svůj obdiv a poděkování celému týmu organizátorů v čele s panem Mgr. Miroslavem Hurtou za to, že mi umožnili zúčastnit se prvního turnaje v mém životě, na němž slavnostní zahájení i slavnostní zakončení, stejně jako začátky všech kol proběhly v termínu určeném v propozicích.

Všem účastníkům bych pak chtěl poděkovat za dodržování zásad fair-play, které umožnilo hladký průběh turnaje, takže ani nemusela být svolávána námitková komise.

V Brně 30.10.2006

Jaroslav Benák