Komuniké ze 119. schůze VV ŠSČR

Na své 119. schůzi se Výkonný výbor sešel v Praze na Strahově. Prvním bodem programu bylo jednání o podpoře pořádání MS tělesně postižených šachistů v roce 2018, které připravuje tým paní Evy Marie Valentové a bude se konat v Praze. Následovala zpráva úseku reprezentace od Michala Konopky. Vlastimil Jansa rozebral poslední vystoupení Davida Navary a vysvětlil nominace týmů na ME družstev a Mitropa Cup. Do reprezentační komise byla dodatečně jmenována zástupkyně ženské reprezentace, Olga Sikorová. Proběhla soustředění mužské reprezentace, kterého se zúčastnilo 12 hráčů (včetně juniorů Thai Dai Van Nguyena a Jana Vykouka), a ženské reprezentace (6 hráček).

Předseda Viktor Novotný informoval o vývoji dotačních programů MŠMT. Šachový svaz dostal v programu 5 MŠMT přislíbeno přibližně o 2,7 milionů Kč více, než bylo plánováno v rozpočtu na rok 2017, což VV ŠSČR umožnilo vyhlásit program na podporu oddílů, který bude brzy uveden v samostatném článku. Hospodář Rostislav Svoboda na druhé straně informoval o nových problémech kolem vyúčtovávání dotací a potřebných opatřeních a změnách.

Komise pro marketing a komunikaci informovala o šachovém zpravodajství na titulní straně nejčtenějšího webu v ČR – seznam.cz. Partie Davida Navary s Garrim Kasparovem byla v živě aktualizovaném článku označena za vyrovnanou :-).

Komise STK navyšuje od příštího roku příspěvky pořadatelům jednotlivých mistrovských soutěží, aby povzbudila jejich zájem. Schválena byla i vyšší podpora MČR juniorek a dorostenek (hrazené ubytování) a záměr uspořádat uzavřené MČR žen o 10 účastnicích. Úsek mládeže chystá online školení pro trenéry čtvrté třídy a připravil vypsání soutěže na modernizaci trenérských příruček pánů Gonsiora a Skácela. Počet škol zapojených do projektu Šachy do škol roste, pracuje se na vylepšování on-line nástroje Learningchess.net.

Ke své další schůzi se Výkonný výbor sejde 17. října.

Zápis ze 119. schůze VV ŠSČR


Přílohy: