Komuniké ze 118. schůze VV ŠSČR

Ke své 118. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 20. června ve Zlíně. Zabýval se pochopitelně současnou složitou situací ohledně financování sportu, jejíž detaily najdete v přiložené zprávě hospodáře Rostislava Svobody.

Dalším tématem, které VV otevřel, byla podpora a další směřování ženského šachu. Konkrétními kroky se zabývá reprezentační úsek Michala Konopky, který hledá lepší termín a formát mistrovství republiky, a také možnosti podpory žen na příštím mistrovství Evropy na Slovensku.

Velmi aktivní je nová trenérská komise pod vedením Antonína Ambrože. Její odvážná koncepce s přepracováním metodiky od autorů Evžena Gonsiora a Bohuslava Skácela bude postupně a s rozvahou realizována formou otevřeného výběrového řízení. V plánu jsou také semináře pro rodiče a trenéry.

Komise pro marketing a komunikaci uspořádala úspěšnou přednášku PhDr. Mariana Jelínka, PhD. o psychické přípravě šachistů – je naděje na další pokračování spolupráce. Šachy se také stále častěji objevují v médiích, monitoring za květen má 58 stran.

Mírných změn doznal Registrační a přestupní řád a také Soutěžní řád, najdete je v přílohách. Schválen byl také nový překlad pravidel FIDE platných od 1. 7. 2017. Další plánovaná schůze VV bude 12. září, ovšem v létě budou probíhat společné Skype konference Výkonného výboru.

Zápis ze 118. schůze VV ŠSČR


Přílohy: