Vítězný návrh na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2005

Přihláška do konkurzu na pořádání Přeboru Moravy a Slezska žáků 2005

Pořadatel: Šachový oddíl TJ Sokol Postoupky

Ředitel turnaje: Vladimír Opluštil, 798 27 Němčice nad Hanou, Okružní 563, e-mail:sokolpostoupky@seznam.cz, mobil: 737 529 964

Hrací místnost: sál SOU potravinářského Kroměříž, Pavlákova ulice. Na stejném místě proběhl Přebor Moravy a Slezska v roce 2001 a 1998 (zastávka MHD je před budovou učiliště)

Zajistíme:

 • uhrazení pobytových nákladů čtyřem trenérům ( Richard Biolek, Stanislav Jasný, ?, ?)
 • uhrazení  třem rozhodčím ( Jaroslav Kořínek,?,?)
 • uhrazení odměny trenérům
 • uhrazení odměny rozhodčím
 • partiáře pro všechny účastníky
 • účast všem hráčům splňující věkový limit
 • ubytování a stravování všem účastníkům a jejich doprovodu,kteří se včas přihlásí.
 • odvedení startovného KM ŠSČR ve stanovené výši
 • tempo hry 20 tahů za 1hodinu+ 60 minut na dohrávku ,v případě použití digitálních hodin 90 minut na partii +30 s na tah.
 • hrací systém švýcarský na 9 kol;
 • denně zveřejňovat průběžné výsledky a pořadí na svých webových stránkách
 • do 14 dnů zpracování a odeslání příslušných podkladů pro zápočet turnaje na LOK;
 • ve spolupráci s trenéry a rozhodčí sestavíme závěrečnou zprávu o mistrovství;

Hrací místnost bude v aule pro 200 účastníků;

Ubytování i stravovaní bude přímo v budově internátu SOUP v ceně 300 Kč na osobu a den.

Zajistíme cenový fond v celkové výši 18.000 Kč

Souběžně chceme uspořádat uzavřený FIDE turnaj o 10 účastnících.

Jako kulturní program nabízíme návštěvu arcibiskupského zámku.

V průběhu turnaje bude k dispozici školní tělocvična. V případě dobrého počasí i venkovní hřiště.

Dále bude otevřen místní bufet.

Zpracujeme turnajový bulletin nejméně z prvních pěti partií v každé kategorii.

V roce 1998 jsme uspořádali Přebor Moravy a Slezska do 15 let.V roce 2001 opět Přebor Moravy a Slezska ve všech kategoriích.

V případě přidělení pořadatelství akce dodržíme následující časový harmonogram úkolů:

 • do 1.června 2005 předat předsedovi Komise mládeže ŠSČR ke schválení text propozic mistrovství. Text propozic musí být zpracován na počítači v textovém editoru Word a zaslán elektronickou poštou;
 • do 1.července 2005 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání přeboru;
 • nejpozději od 1.září 2005 průběžně rozesílat na náklady pořadatele propozice přeboru hráčům dle adresáře dodávaného KM ŠSČR a dále propozice bezplatně rozeslat všem, kteří o ně projeví zájem;
 • po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu ŠSČR a předsedovi KM ŠSČR;
 • výsl. listina budeí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče
 • do 14 dnů po skončení přeboru zaslat předsedovi komise mládeže seznam hráčů postupujících do republikového přeboru včetně jejich úplných adres

Za šachový oddíl TJ Sokol Postoupky Vladimír Opluštil