Vítězný návrh na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2004

Věc: přihláška do konkurzu

Šachový klub SK Zlín společně se sdružením přátel her Ašóka Zlín se přihlašuje do konkurzu na pořadatele přeborů Moravy a Slezska mládeže pro rok 2004 v kategoriích chlapců a dívek do 9, 11, 13 a 15 let.

Konkurzní nabídka viz příloha dopisu.

Zlín 20.2.2004 Ing. Rostislav Svoboda (předseda ŠK Zlín)

Nabídka uspořádání společného přeboru Moravy a Slezska v kategoriích H+D 10,12,14,16

Pořadatel: Šachový klub SK Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

Statutární zástupce: ing. Rostislav Svoboda, IČO: 49158023, bank. spojení: Volksbank Zlín, č.ú.: 2080001159/6800.

Spolupořadatel: Sdružení přátel her Ašóka, Brigádnická 414,763 02 Zlín – Malenovice, statutární zástupce: ing. Vladimír Fišer

Termín konání: 27. až 31. října 2004 (podzimní prázdniny). Příjezd účastníků je možný již v úterý 26.10.

Místo konání: V. Domov mládeže Zlín a Interhotel Moskva Zlín

Hrací systém: dle požadavků KM. Denně dvě kola, první kolo ve středu v 10,00 hod. Závěrečné kolo v neděli. Časový program může být upraven dle požadavku KM.

Hrací místnost: Interhotel Moskva.

Stravování: v jídelně v budově Domova mládeže. Cena celodenní penze 140 Kč.

Ubytování: Domov mládeže - šestilůžkové pokoje. Cena ubytování 140 Kč / noc. Pokoje jsou velké (31,4 m2). Kapacita internátu je 350 ubytovaných. Pokoje budou obsazovány do počtu 4 osob.

Trenéři: v počtu požadovaném KM. Min. jeden trenér bude mít titul IM.

Rozhodčí: většinu rozhodčích je pořadatel schopen zajistit z vlastních členů. Hlavní rozhodčí bude zkušená a kvalifikovaná osoba s příslušným oprávněním.

Cenový fond: pořadatelé garantují věcné ceny v hodnotě min. 10.000 Kč.

Bulletin: v průběhu turnaje bude každý den zpracováván bulletin. Všichni účastnící obdrží výsledkové listiny.

Doprovodný program: v areálu Domovamládeže bude pro účastníky turnaje k dispozici hřiště, stolní tenis, půjčovna deskových a strategických her. V blízkosti Domova mládeže, cca 500 m je krytý bazén, kino, divadlo. Pro zájemce je připravena návštěva zámku Lešná a zoologické zahrady a kuželny. V případě zájmu KM jsou pořadatelé schopni a ochotni uspořádat seminář trenérů.

Reference: Šachový klub Zlín byl pořadatelem

  • MČR mužů, Luhačovice 1993,
  • Zlínský šachový festival 1993 – 1996, openy, turnaj IV. a X. kat., atd.,
  • MČR mužů 1997,
  • MČR mužů 1998,
  • Mistrovství MŠS mládeže v roce 1999,
  • Mistrovství MŠS mládeže v roce 2000.
  • MČR mužů, juniorů a dorostenců, žen, juniorek a dorostenek, Luhačovice 2003.

Úprava termínů: návrh smlouvy a propozic turnaje předložíme ŠSČR do 31.5. 2004. Do 30.6. zveřejníme propozice a zašleme je na adresy dle požadavku KM ŠSČR.

Platnost nabídky: tato nabídka je platná do podepsání smlouvy, nejdéle však do 31.července 2004.

Kontaktní osoba: ing. Rostislav Svoboda, Zálešná I/3395, 760 01 Zlín, tel. a fax: 577 438 717, 777 553 113, e-mail: rostislavsvoboda@seznam.cz.

Ing. Rostislav Svoboda (předseda ŠK Zlín)