Propozice Mistrovství Moravy mládeže 2002

Pořadatelé: Šachový svaz České republiky a Beskydská šachová škola

Turnaj: Přebor Moravy a Slezska v šachu v kategoriích H9, H11, H13, H15 a D

Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu České republiky

Pořadatel: Beskydská šachová škola

Místo konání: Národní dům,ul.Palackého 134, 738 02 - u autobusového nádraží Místek

Ředitel turnaje: Surma Antonín, Beskydská šachová škola, ul.Pionýrů 752, 738 02 FM, TZ: 0658/637670, 0728/855086, e-mail: a.surma@chessfm.cz

Hlavní rozhodčí: Surma Martin I.třída, rozhodčí: Karel Pliska, Kocur Martin

Právo účasti:

 • H15 - Hráči narození v roce 1987 a mladší
 • H13 - Hráči narození v roce 1989 a mladší
 • H11 - Hráči narození v roce 1991 a mladší
 • H9 - Hráči narození v roce 1993 a mladší
 • Dívky - Hráčky narozené v roce 1987 a mladší

Systém turnaje: Švýcarský systém na 9 kol, každá kategorie samostatně

Hrací tempo: 60 minut na 20 tahů a 60 minut do konce partie

Kritéria hodnocení: Počet bodů, střední Buchholz, Buchholz, progres

Časový rozpis:

sobota 26.10. 07.30 - 10.30 Prezence - v případě pozdní prezence bude hráč losován až do 2.kola
  10.45 - 11.00 Zahájení
  11.00 - 15.00 1.kolo
  16.30 - 20.30 2.kolo
neděle 27.10. 09.00 - 13.00 3.kolo
  15.00 - 19.00 4.kolo
pondělí 28.10. 08.00 - 12.00 5.kolo
  12.30- 15.30 doprovodný program
  16.00 - 20.00 6.kolo
úterý 29.10. 09.00 - 13.00 7.kolo
  15.00 - 19.00 8.kolo
středa 30.10. 08.00 - 12.00 9.kolo
  13.00 - 14.00 Zakončení

Startovné: Startovné ve všech kategoriích 300,- Kč, okresní přeborníci 100,- Kč, neregistrovaní hráči platí dvojnásobné startovné (600,- Kč, nere-gistrovaní okresní přeborníci 200,-Kč) Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují zdarma.

Hrací materiál: Zajistí pořadatel

Ceny: Ve všech kategoriích budou zajištěny věcné ceny

Právo postupu: Počet postupujících na Mistrovství ČR bude stanoven KM ŠSČR

Ubytování: Přednost mají dříve přijaté přihlášky

 • Hotelový dům Slezan (30 míst, 10 min. od ND)-200,-Kč/osoba/noc, dvoulůžkové pokoje+ soc.zařízení
 • Hotelový dům Paskov (70 míst, 10 min od ND)-150,-Kč/osoba/noc, třílůžkové pokoje+soc.zařízení
 • Internát SPŠ (40 míst, 5 minut od ND)-140,-Kč/osoba/noc, vícelůžkové pokoje - soc.zařízení na patře
 • Internát Gymnázia (50 míst, 15 min. od ND)-110,-Kč/osoba/noc, třílůžkové pokoje+ soc.zařízení
 • DDM FM (20 míst, 10 min. od ND)-20,-Kč/osoba/noc, lehátko a spacák - soc.zařízení na patře / přednost mají větší skupiny
 • STM FM (20 míst, 10 min. od ND)-20,-Kč/osoba/noc, lehátko a spacák - soc.zařízení na patře / přednost mají větší skupiny

Stravování: V restauracích Národního domu, celodenní strava 140,-Kč

 SnídaněObědvečeře
26.10.   13.30 - 15.30 18.45 - 20.45
27.10. 08.00 - 09.00 12.00 - 14.00 17.15 - 19.15
28.10. 07.00 - 08.00 11.00 - 13.00 18.15 - 20.15
29.10. 08.00 - 09.00 12.00 - 14.00 17.15 - 19.15
30.10. 07.00 - 08.00 11.00 - 13.00  

Platby: Ubytování, stravování a případné poplatky za pedagogický dozor je nutno uhradit složenkou typu C na adresu ředitele turnaje do 12.10.2002. Startovné můžete zaslat rovněž složenkou typu C spolu s ostatními platbami nebo uhradit na místě při prezenci.

Storno poplatky: objednání stravy je závazné a na první den nelze stornovat. Ubytování lze stornovat na místě za manipulační poplatek 20,- Kč na osobu. Startovné se při neúčasti vrací v plné výši.

Přihlášky: Zasílejte na přiloženém tiskopise na adresu ředitele turnaje do 12.10.2002. Za přihlášky v termínu od 12.10. do 19.10. se účtuje přirážka 100,- Kč a nemusí být zabezpečeno ubytování. Za pozdější přihlášky a přihlášky při prezenci se účtuje přirážka ve výši 300,- Kč a pořadatel nezaručuje zabezpečení ubytování ani stravy.

Dospělý doprovod: Každý ubytovaný hráč musí mít nepřetržitě po celou dobu pobytu s sebou vlastní doprovodnou osobu starší 18 let, která za tohoto hráče bude odpovídat. V případě potřeby může pedagogický dozor pro dítě zajistit pořadatel, pokud bude tento požadavek uveden v řádném termínu v přihlášce do turnaje, a to za poplatek 1 500,- Kč na celou dobu přeboru nebo 500,- Kč za jeden den.

Doprovodné akce: V neděli, pondělí a úterý bude k dispozici tělocvična (kopaná, košíková) otevírací dobou denně 12.00. - 14.00. a 18.00. - 20.00. V pondělí 28.10. proběhne návštěva zříceniny hradu Hukvaldy nebo Muzea historických automobilů v Kopřivnici.

Propozice a přihlášku naleznete rovněž na internetových stránkách: www.chessfm.cz