Vítězný návrh konkurzu na uspořádání Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2009

 

 

 

 

 

 

Jiří Novák

Člen komise mládeže ŠSČR

Družstevní 681

Petřvald

735 41

 

 

 

 

Věc: přihláška do konkurzu

 

 

Šachový klub SK Zlín společně se sdružením přátel her Ašóka Zlín se přihlašuje do konkurzu na pořadatele přeborů Moravy a Slezska mládeže pro rok 2009 v kategoriích chlapců a dívek do 10, 12, 14 a 16 let.

 

Konkurzní nabídka viz příloha dopisu.

 

 

 

 

 

Zlín 31.1. 2009                                                                        Ing. Rostislav Svoboda

                                   Předseda ŠK Zlín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka uspořádání společného přeboru Moravy a Slezska v kategoriích H+D 10,12,14,16

 

                   

Pořadatel:                Šachový klub SK Zlín

                                    Hradská 854           

                                    760 01 Zlín

Statutární zástupce: ing. Rostislav Svoboda

                                    IČO: 49158023

                                    Bank. spojení: Volksbank Zlín, č.ú.: 2080001159/6800.

 

Termín konání: 28. října až 1. listopadu 2009 (podzimní prázdniny). Příjezd účastníků je možný již v úterý 27.10.

                       

Místo konání:             V. Domov mládeže Zlín a Interhotel Moskva Zlín

Hrací systém: dle požadavků KM. Denně dvě kola, první kolo ve středu v 10,00 hod. Závěrečné kolo v neděli. Časový program může být upraven dle požadavku KM.

 

Hrací místnost: Interhotel Moskva.

 

Stravování:              v jídelně v budově Domova mládeže. Je možné objednávat jídla i jednotlivě.

                                    Cena celodenní penze 190 Kč.

 

Ubytování:               1. Domov mládeže.

                                    Cena ubytování 190 Kč / noc.

Pokoje jsou velké (31,4 m2). Kapacita internátu je 350 ubytovaných. Pokoje budou obsazovány do počtu 4 osob.

2. Interhotel Moskva, dvoulůžkové pokoje, cena pokoje cca 600 Kč/noc.

3. soukromé penziony, cena bydlení od 250 Kč/osobu a noc.

 

Trenéři:                     v počtu požadovaném KM. Min. jeden trenér bude mít titul IM.

 

Rozhodčí:                všechny rozhodčí je pořadatel schopen zajistit z vlastních členů.

 

Cenový fond: pořadatelé garantují věcné ceny v hodnotě min. 5.000 Kč.

                                   

Bulletin:                    v průběhu turnaje bude každý den zpracováván bulletin.

Všichni účastnící obdrží výsledkové listiny.

 

Doprovodný                        v areálu Domova mládeže je pro účastníky turnaje k dispozici hřiště

program:                  a menší tělocvična - stolní tenis.

                                    V blízkosti Domova mládeže, cca 500 m je krytý bazén, kino, divadlo.

                                   

Reference:               Šachový klub Zlín byl pořadatelem:

                                    MČR mužů, Luhačovice 1993,

                                    Zlínský šachový festival 1993 – 1996, openy, turnaj IV. a X. kat., atd.,

                                    MČR mužů 1997,

                                    MČR mužů 1998,

                                    Mistrovství MŠS mládeže v roce 1999.

                                    Mistrovství MŠS mládeže v roce 2000.

MČR mužů, juniorů a dorostenců, žen, juniorek a dorostenek, Luhačovice 2003.

Mistrovství MaS mládeže v roce 2004.

 

Úprava termínů: návrh smlouvy a propozic turnaje předložíme MŠS do 30.5. 2009.

                                    Do 30.6. zveřejníme propozice a zašleme je na adresy dle požadavku KM MŠS.

 

Platnost nabídky: tato nabídka je platná do podepsání smlouvy, nejdéle však do 31.července 2009.

 

Kontaktní osoba: ing. Rostislav Svoboda, Zálešná I/3395, 760 01 Zlín,

                                    Tel. 777 553 113,

e-mail:rostislavsvoboda@seznam.cz.

 

 

 

                                                                                              Ing. Rostislav Svoboda

                                                                                              Předseda ŠK Zlín