Závěrečné zprávy z Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 2007

Závěrečná zpráva pořadatele MMaS mládeže 2007


24.10. – 28.10.2007

Pořadatelem Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let, byl šachový oddíl TJ Jiskra Havlíčkův Brod v úzké spolupráci s KŠS Vysočina a KM JMŠS. Mistrovství se uskutečnilo v areálu České zemědělské akademie v Havlíčkově Brodě. Ředitelství školy pořadatelům umožnilo využít celý areál školy a DM jak pro hru, tak ubytování od odpoledních hodin 23.10.2007 s tím, že na středu bylo uděleno žákům ředitelské volno. Vzájemná spolupráce, pochopení a vstřícnost vedení školy k možnostem využití prostorů ( sálů, tříd, tělocvičny, herny stolního tenisu, kiosku), včetně odpovídajícího ubytování pro 150 účastníků a kvalitní stravování přispělo k vytvoření dobrých podmínek pro hru. Prezentaci se podařilo ukončit do plánované doby přesto, že někteří účastníci se dostavili na poslední chvíli. Ubytování bylo nutné řešit na více ubytovacích místech v rámci Havlíčkova Brodu, což se částečně vyřešilo dopravou ze vzdálenějších míst autobusem a vstřícností pana Jiřího Nováka ze SK Orlová.

Zahájení, přivítání účastníků, představení funkcionářů, trenérů, rozhodčích se uskutečnilo v plánované době ve velkém sále DM, jeho kapacita nebyla pro více jak 300 zúčastněných dostatečná, stísněná.

Nad mistrovstvím převzali záštitu hejtman kraje Vysočina RNDr.Miloš Vystrčil a starostka Havlíčkova Brodu Ing. Jana Fischerová., včetně finanční podpory KrÚ na věcné ceny a zabezpečení MMaS.

Mistrovství se zúčastnilo: 36 hráčů v kategorii H10, 47 v H12, 44 v H14, 50 v H16, 15 v D, Doprovodného turnaje OPEN PLEAS se zúčastnilo 40 hráčů.

Šachový materiál včetně digitálních hodin byl zabezpečen pořadatelem ve spolupráci s AVE –KONTAKT s.r.o. Pardubice a BŠŠ Frýdek-Místek. Přehled a seznamy postupujících, včetně KP pořadatel neobdržel, bylo řešeno při prezenci.

Na webových stránkách zřízených k MMaS, byly denně aktualizovány výsledky jednotlivých kol, včetně pořadí a výsledkových listin, dále na webu JMŠS. Denní zpravodajství bylo zabezpečeno mediálními partnery ve sdělovacích prostředcích regionu, včetně účasti a vysílání regionální TV, na čemž má zásluhu pan Mgr.Milan Pilař. Trenérskou činnost – rozbor partií zabezpečoval tým trenérů, jako vedoucí trenér při MMaS působil p.Richard Biolek spolu s Janem Macíčkem, Petrem Piskem a Davidem Kaňovským, kteří měli po celou dobu se mladým šachistům věnovali při rozboru sehraných partií. Po každém kole, byla trenéry vyhodnocena nejzajímavější partie a předána věcná odměna. Kolektiv rozhodčích: hlavní rozhodčí Jiří Siebenburger – ÚR, spolu s Miroslavem Hurtou-ÚR, Ing.Jaromírem Novákem a Tomášem Mourycem (oba R2), zabezpečili bezproblémový průběh jednotlivých turnajů – kategorií. V průběhu nebyl podán žádný protest, který by bylo nutné řešit. Časová program MMaS, byl dodržován. Odměny trenérům a rozhodčím byly uhrazeny dle Ekonomické směrnice ŠSČR, včetně úhrady stravy, ubytování a cestovného..

V průběhu MMaS byl pro účastníky zdarma vydáván bulletin. Pořadatel nevybíral startovné od dívek.

Cenový fond byl tvořen diplomy a medailemi pro první tři vítěze v každé kategorii, věcnými cenami věnovanými sponzory:PLEAS a.s. Havlíčkův Brod, EFKO s.r.o. Nové Veselí, DIRICKX s.r.o.Havlíčkův Brod, ROSS a.s. Havlíčkův Brod, FRAGMENT s.r.o. a zakoupenými cenami z FP KrÚ Vysočina. Hlavní ceny rádia s CD přehrávači, dárkové balíčky, …a další pro všechny účastníky dle umístění.

Závěrečného vyhodnocení a předání cen se osobně zúčastnily a zapojily paní starostka Ing.Jana Fischerová a krajská radní PaedDr.Martina Matějková.

Závěrem bych chtěl poděkovat spolupracovníkům ze šachového oddílu Jiskra Havlíčkův Brod p.Karlu Brodinovi, Ing.Václavu Valovi, paní Monice Valové, kteří svojí velkou obětavostí přispěli ke zdárnému zabezpečení MMaS mládeže 2007.

V Havlíčkově Brodě 7.11.2007
Václav Paulík – ředitel MMaS


Závěrečná zpráva hlavního rozhodčího


Mistrovství Moravy a Slezska mládeže pro rok 2007 se po mírných komplikacích proti původnímu návrhu nakonec uskutečnilo v Havlíčkově Brodě v termínu 24.-28.října a nikoliv v původně plánovaném Žďáru nad Sázavou, kde na první den nebyly uvolněny prostory školy. Tedy nakonec v Čechách a ne na Moravě. To ale vůbec ničemu nevadilo, neboť KŠS Vysočina stejně zastřešuje dva bývalé české a tři moravské okresy a organizační štáb v čele s p.Václavem Paulíkem zvládl přípravy výborně. Dohodnutá spolupráce s JMŠS spočívala především na panu Ciprysovi, který uvedl poutavé informace s fotodokumentací na internetových stránkách a p.Miroslavu Hurtovi, který zde také působil jako rozhodčí v kategoriích H12 a H14. Tím jsem se zároveň dostal k rozhodčím – jako další byl v turnaji dívek p.Jaromír Novák a kategorii H10 řídil p.Tomáš Mouryc, který se mimo to staral o úpravu stránek KŠS Vysočina a pomáhal při tvorbě bulletinu. Čtveřici rozhodčích jsem doplňoval já jako hlavní rozhodčí a kromě obsluhy počítače jsem rozhodoval kategorii H16 a doprovodný turnaj se zápočtem na FIDE Pleas Open. Ještě bych neměl zapomenout na zpracovatele bulletinu, kterým byl p.Jan Mašek.

Všechny turnaje probíhaly i skončily prakticky bez problémů, v průběhu soutěže nebyl podán žádný protest. Přesně byl dodržován i časový průběh , jediným problémem byly „nahuštěné“ hrací místnosti, které bohužel také nebyly „nafukovací“ a to se při stovce lidí v hracím sále místy projevovalo vyšší hlučností, což bylo nepříjemné hlavně v závěru doprovodného Open turnaje, kdy už všechny dětské kategorie měly dohráno.

Rovněž výsledky každého kola i losování kola následujícího byly k dispozici prakticky pár minut po skončení kola včetně odeslání těchto informací na internetové stránky. Jako hlavní rozhodčí jsem během celého turnaje neobdržel od nikoho žádné vážné výhrady k jednotlivým turnajům a nedošlo ani k žádným sporům mezi hráči na šachovnicích. Výhodou byl také stálý tým rozhodčích, kteří se nestřídali a to určitě také přispělo ke klidnému průběhu soutěže, která byla, jak je pro MMaS charakterické, „natlačena“ do pouhých pěti dní a dvojkolo se nehraje jenom poslední den. To značně ztěžuje i tvorbu bulletinu, který tak bude dokončen v následujících dnech a vzhledem k „čitelnosti“ mnoha partií jde o dost náročnou a namáhavou činnost.

S výsledky jednotlivých kategorií určitě nebudou spokojeni všichni stejnou měrou. Něco uváděly papírové předpoklady, trochu jiné jsou výsledky. Stejně tak tomu bude i s kvalitou jednotlivých partií. U dívek, kde bylo patnáct účastnic vyhrála ta výše nasazená ze dvou „elistek“, která navíc věkem patří do nejnižší kategorie. V H10 při 36 hráčích, kde kromě dvou také nikdo neměl osobní koeficient, bude určitě spokojené Staré Město, o kategorii výš mezi třinácti nasazenými z 46 účastníků se ten druhý těsně nedostal mezi postupující sedmičku. Mezi 44 čtrnáctiletými chyběl osobní koeficient jen u devíti jmen a vítěz je z Boršic, v nejstarší kategorii se mezi postupující prosadili i tři hráči pořádající Vysočiny v těžké konkurenci 49 hráčů a hráček. Předběžně, kromě dívek, z každé kategorie postupuje do republikového finále sedm nejlepších. Ale ani pro ty v závěsu to ještě neznamená konec šancí a mohou doufat, že se na ně usměje štěstí například v podobě „divoké karty“.

Na samotný závěr bych vyjádřil s mistrovstvím opravdu spokojenost, poděkoval pořadatelům za pěkně připravenou akci a popřál úspěch i jejich následovníkům.

Ve Žďáře nad Sázavou 29.10.2007
Jiří Siebenbűrger


Závěrečná zpráva trenéra


V letošním roce jsem se opět zúčastnil ve funkci trenéra Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16-ti let. Letos poprvé nebyly při analýzách trenéři (kromě kategorie dívek a H10) rozděleni podle věkových skupin, ale analyzovali partie hráčů, kteří za nimi přišli. Z mého osobního pohledu byla výhodou tohoto systému možnost vidět partie i jiných hráčů, naopak nevýhodou ta skutečnost, že mí kolegové - IM R. Biolek a IM D. Kaňovský, osobně trénují vybrané talentované hráče a tak ke mně většinou ti nejlepší hráči nepřicházeli. Měl jsem možnost vidět partie 1.-8. kola, v každém kole mi bylo ukázáno okolo 10-15 partií. Jednalo se většinou o partie ze středu či konce startovního pole - jednak z důvodu výše uvedeného a dále také proto, že spousta hráčů měla ssebou své osobní trenéry (což je samozřejmě dobře) a taktéž partie na předních šachovnicích trvaly v porovnání s ostatními partiemi mnohem déle a hráči již poté neměli vzhledem k dvojkolům dostatek sil na následnou analýzu.

Rád bych vyzdvihnul účast na analýzách hráčů z Boršic, kteří pravidelně na rozbor přicházeli a velice aktivně se ho účastnili. Svůj talent a potenciál na turnaji prokázali zejména P. Náplava a E. Pfeffer. Příjemným zpestřením analýz bylo občasné zavítání hráčů nejsilnější kategorie H16 – T. Pecha, M. Škoda, bří Seidlovi i další prokázali svůj talent, velkou chuť do hry a věřím, že všichni jmenovaní mají v sobě velký potenciál, který v nejbližší době prokáží na dalších akcích. Nejvýraznější osobností, se kterou jsem měl na turnaji možnost se seznámit, byl devítiletý brněnský mladíček Martin Blahynka. Martin se svých starších soupeřů v kategorii H16 nezalekl a hrál odvážné šachy – každá partie, kterou jsem měl možnost vidět, byla z nějakého důvodu zajímavá. Úroveň jeho hry spolu s věkem, výborným trenérem, přípravou a chutí se zlepšovat předznamenává tomuto sympatickému mladíčkovi skvělou budoucnost a tak věřím, že se máme na co těšit! Mistrovství Moravy a Slezska jsem se v pozici trenéra zúčastnil již počtvrté za sebou a objektivně musím konstatovat, že kvalita hry se bohužel moc nezvýšila. Stejně jako v minulých letech hráči mají nedostatky v základním výcviku a myslím si, že by bylo opravdu velmi vhodné, aby v průběhu mistrovství proběhlo školení trenérů 3. třídy!

Závěrem bych rád poděkoval panu Paulíkovi za výbornou organizaci a poskytnutí ideálních podmínek k práci.Petr Pisk, Pardubice 22.11. 2007