Propozice Mistrovství Čech 8 - 10 let 2006

Mistrovství Čech kategorie H10

Otevřené Mistrovstvím Čech dětí do 8 let

(kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, StČ)
pro děti narozené v roce 1997 a mladšípro děti narozené v roce 1999 a mladší
Termín:13.-15. říjen 2006
Místo:Rekreační středisko Jiskřička, Luční 239, Sloup v Čechách
(5 km severně od České Lípy)
Právo účasti:hráči podle klíče stanoveného KM ŠSČR (viz web ŠSČR)
H8, D8 - otevřený turnaj, právo účasti mají i neregistrovaní, narození v roce 1999 a mladší
D10 - otevřený turnaj, pouze registrované hráčky ŠSČR, narozené v roce 1997 a mladší
H10 - přímí postupující a postupující z krajských přeborů krajů Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Plzeňského, Prahy, Středočeského a Ústeckého podle seznamu KM ŠSČR, pouze registrovaní hráči ŠSČR, narození v roce 1997 a mladší
Každý startující musí mít dohled osoby starší 18 let.
Pořadatel:TJ Desko Liberec
Ředitel turnaje:Vojtěch Kopal
Hlavní rozhodčí:Ivan Kopal, rozhodčí 1.třídy
Ubytování:dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se standardním vybavením ve třech samostatných, vytápěných budovách, každá ubytovací budova má své vlastní sociální vybavení - WC a umývárny s teplou i studenou vodou, sprchy jsou společné pro všechny budovy a jsou umístěné v hlavní budově
Stravování:klasická česká kuchyně, celodenní strava je podávána pětkrát denně, pitný režim
Cena za ubytování a stravování v rozsahu 5x denně + celodenní pitný režim:
děti 210 Kč, dospělí 265 Kč
Pro ubytované od pátku 13.10. stravování začíná večeří v pátek 13.10. a končí obědem v neděli 15.10., je možné přiobjednat oběd na pátek 13.10. v ceně 50 Kč.
Pro ubytované od soboty 14.10. stravování začíná večeří v sobotu 14.10. a končí obědem v neděli 15.10., je možné přiobjednat oběd na sobotu 14.10. v ceně 50 Kč.
Startovné:200 Kč
Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují zdarma.
Přirážka 50 Kč pro všechny hráče přihlášené po termínu.
Hrací systém:švýcarský na 9 kol
dívky hrají společně s chlapci, vyhodnoceny jsou zvlášť
Hrací tempo:
kategorie H10: 2x60 minut na partii se zápisem
(posledních pět minut před vypršením svého časového limitu hráč už zapisovat nemusí)
kategorie H8:2x30 minut bez zápisu
Cenový fond:
H10, D10:poháry pro první 3, medaile a diplomy pro prvních 5, věcné ceny pro prvních 5 v absolutním pořadí, pamětní medaile pro ostatní účastníky
H8, D8:poháry pro 3 nejlepší české hráče, medaile a diplomy pro 5 nejlepších českých hráčů, věcné ceny pro 5 nejlepších českých hráčů
pamětní medaile pro ostatní účastníky
při účasti zahraničních hráčů věcné ceny pro první 3 hráče v absolutním pořadí
Doprovodný turnaj:v sobotu 14.10.2006: O pohár 17.listopadu
turnaj pro děti do 12 let (švýcarský systém na 7 kol, tempo 2x 15 min.)
vyhlášené kategorie do 10 let (ročník 1996 a mladší) a 12 let (ročník 1994 a mladší), startovné 50 Kč
Přihlášky:do 20.září na přiloženém tiskopisu přihlášky mailem na adresu desko.liberec@seznam.cz nebo písemně na adresu Ivan Kopal, Za Humny 358, Liberec 23, PSČ 46313
Platba:do 20. září na účet číslo 983622379 / 0800, variabilní symbol datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 03021997 pro datum narození 3.2.1997), specifický symbol PSČ (např. 46001)
Při společné přihlášce více hráčů (doprovodu) uveďte jako variabilní symbol jedno datum narození libovolné osoby z přihlášky.
Storno poplatky:ubytování a celodenní stravování lze bez poplatku stornovat do 20.9. (požadavek musí dorazit nejpozději 20.9.), při odhlášení ubytování a celodenního stravování od 21.9. je storno poplatek 40 Kč za osobu
přiobjednané obědy na pátek 13.10. a sobotu 14.10. lze bez poplatku stornovat do 20.9., při odhlášení od 21.10. je storno poplatek 10 Kč za oběd
startovné:
H,D10: bez poplatku lze stornovat při prezenci nejpozději 13.10. do 12.30
H,D8: bez poplatku lze stornovat při prezenci nejpozději 14.10. do 9.00
Storno musí být provedeno písemně (osobně předat, poslat dopisem, mailem). Pořadatel odešle platby za odhlášené startovné, ubytování a stravování nejpozději do 20 dnů po skončení akce na číslo účtu (adresu), ze kterého byla platba odeslána na jeho účet.
Hrací materiál:Každý lichý hráč jednoho oddílu přiveze šachovou soupravu a šachové hodiny. Omezený počet hracího materiálu může pořadatel zapůjčit za poplatek 50 Kč za kus.
Časový rozpis:Hráči, kteří se dostaví pozdě k prezenci, budou losováni až do druhého kola.
H,D8H,D10
pátek 13.10.15.00 - 17.30 H,D8 prezence12.00 - 12.45 oběd
11.30 - 12.30 H,D10 prezence
13.00 zahájení
13.30 - 15.30 H,D10 1.kolo
15.35 - 17.35 H,D10 2.kolo
17.15 - 18.00 večeře
18.00 - 20.00 H,D10 3.kolo
sobota 14.10.
7.45 - 8.30 snídaně
8.00 - 9.00 prezence H,D88.30 - 10.30 H,D10 4.kolo
9.15 zahájení10.40 - 12.40 H,D10 5.kolo
9.30 - 10.30 H,D8 1.kolo
10.40 - 11.40 H,D8 2.kolo
11.50 - 12.50 H,D8 3.kolo
12.30 - 13.30 oběd
13.40 - 14.40 H,D8 4.kolo13.40 - 15.40 H,D10 6.kolo
14.50 - 15.50 H,D8 5.kolo15.50 - 17.50 H,D10 7.kolo
16.00 - 17.00 H,D8 6.kolo
17.15 - 18.15 večeře
neděle 15.10.7.30 - 8.15 snídaně
8.30 - 9.30 H,D8 7.kolo8.00 - 10.00 H,D10 8.kolo
9.40 - 10.40 H,D8 8.kolo10.10 - 12.10 H,D10 9.kolo
10.50 - 11.50 H,D8 9.kolo
11.15 - 12.30 oběd
12.45 - 14.00 vyhlášení výsledků