Propozice Mistrovství Čech 8 - 10 let 2004

Propozice Mistrovství Čech v šachu mládeže - soubor DOC + přihláška

Kategorie: H8, D8, H10, D10

Místo konání: Liberec

Datum konání: 5.11. – 7.11.2004

Pořadatel: TJ Desko Liberec

Místo konání: Základní škola Sokolovská, Sokolovská 328, Liberec 13

Ředitel turnaje: Ivan Kopal, Sametová 723/22, Liberec 6, PSČ 46001, e-mail ivan.kopal@volny.cz

Hl. rozhodčí: Jiří Vokas, rozhodčí 1. třídy

Právo účasti:

 • H8, D8 – otevřený turnaj, právo účasti mají i neregistrovaní, narození v roce 1997 a mladší
 • H8, D8, H10, D10 – otevřený turnaj, pouze registrované hráčky ŠSČR, narozené v roce 1995 a mladší
 • H8, D8, H10, D10 – přímí postupující a postupující z krajských přeborů krajů Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Plzeňského, Prahy, Středočeského a Ústeckého podle seznamu KM ŠSČR, pouze registrovaní hráči ŠSČR, narození v roce 1995 a mladší
 • Každý startující musí mít dohled starší 18 let. Toto obzvlášť platí pro ubytované v Domově mládeže.

Systém turnaje: Hraje se podle Pravidel šachu FIDE švýcarským systémem na 9 kol, jeden turnaj pro H,D10 a jeden turnaj pro H,D8.

Kritéria hodnocení: Počet získaných bodů, střední Buchholz, Buchholz, počet výher, los

Hrací tempo:

 • H10, D10 : 2 x 60 minut na partii se zápisem (posledních pět minut před vypršením svého časového limitu hráč už zapisovat nemusí)
 • H8, D8 : 2 x 30 minut bez zápisu

Startovné:

 • 150,- Kč pro včas přihlášené hráče
 • Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují zdarma.
 • Přirážka 50 Kč pro všechny hráče přihlášené po termínu.

Cenový fond:

 • H10, D10 : poháry pro první 3, medaile a diplomy pro prvních 5, věcné ceny pro prvních 5, pamětní medaile pro ostatní účastníky;
 • H8, D8 : poháry pro 3 nejlepší české hráče, medaile a diplomy pro 5 nejlepších českých hráčů, věcné ceny pro 5 nejlepších českých hráčů; drobné věcné ceny a pamětní medaile pro ostatní účastníky;
 • Při účasti zahraničních hráčů věcné ceny pro první 3 hráče v absolutním pořadí;
 • Podmínkou udělení ceny je účast hráče na vyhlášení výsledků.

Postupy na MČR: na MČR postoupí prvních 9 hráčů z H10, (přímý postup na MČR mají Baláček, Langner, Pavelek a Volčík). V případě účasti hráče s přímým postupem tento přímý postup ztrácí a počet postupů se zvyšuje o 1. MČR H,D8 a D10 jsou otevřené turnaje

Doprovodný program:

 • v sobotu 6.11.2004: O pohár 17.listopadu, turnaj pro děti do 12 let, vyhlášené kategorie do 10 let (ročník 1994 a mladší) a 12 let (ročník 1992 a mladší), startovné 50 Kč
 • k dispozici bude zdarma školní bazén, počítačová učebna , stolní tenis
 • mezi jednotlivými koly promítání pohádek na videu
 • k dispozici herna pohybových a deskových her s dohledem instruktora a výkladem pravidel
 • další možnosti v Liberci: ZOO (bílí tygři), botanická zahrada, městský bazén (tobogán), Centrum Babylon (aquapark), lanová dráha na Ještěd

Hrací materiál: Každý lichý hráč jednoho oddílu přiveze šachovou soupravu a šachové hodiny. Omezený počet hracího materiálu pořadatel může zapůjčit za poplatek 80 Kč za kus.

Časový rozpis: Hráči, kteří se dostaví pozdě k prezenci, budou losováni až do druhého kola.

H8, D8 H10, D10
pátek 5.11. 17.00 - 21.00 prezence (ZŠ Sokolovská) 11.15 – 12.15 oběd (ZŠ Sokolovská)
11.00 – 12.30 prezence (ZŠ Sokolovská)
12.45 – 13.00 zahájení (ZŠ Sokolovská)
13.05 – 15.05 1.kolo
15.15 – 17.15 2.kolo
17.10 – 17.50 večeře (ZŠ Sokolovská)
18.00 – 20.00 3.kolo
sobota 6.11. 07.45 - 08.30 snídaně (ZŠ Sokolovská)
08.00 - 09.00 prezence (ZŠ Sokolovská) 08.30 – 10.30 4.kolo
09.30 - 10.30 1.kolo
10.40 - 11.40 2.kolo 10.40 – 12.40 5.kolo
11.50 - 12.50 3.kolo
12.30 - 13.30 oběd (ZŠ Sokolovská)
13.40 - 14.40 4.kolo 13.40 – 15.40 6.kolo
14.50 - 15.50 5.kolo
16.00 - 17.00 6.kolo 15.50 – 17.50 7.kolo
17.10 - 18.15 večeře (ZŠ Sokolovská)
neděle 7.11. 07.30 - 08.15 snídaně (ZŠ Sokolovská)
08.30 - 09.30 7.kolo 08.00 – 10.00 8.kolo
09.40 - 10.40 8.kolo 10.10 – 12.10 9.kolo
10.50 - 11.50 9.kolo
11.15 - 12.30 oběd (ZŠ Sokolovská)
12.45 - 14.00 slavnostní zakončení (sál restaurace U Košků)

Stravování: školní jídelna ZŠ Sokolovská; ceny: snídaně 30 Kč, oběd 60 Kč, večeře 55 Kč; v průběhu turnaje v provozu bufet

Ubytování: Domov mládeže, Zeyerova 33, Liberec 1; cca 10 minut pěšky od hrací místnosti (2 zastávky od hrací místnosti BUS MHD č.13,24,26); cena: 150 Kč za osobu a noc, 3 – 5ti lůžkové pokoje, sociální zařízení a sprchy na patře; parkování možné v objektu; ubytování možné v pátek od 16.30, vyklizení pokojů v neděli do 8.30

Přihlášky: do 15.října na přiloženém tiskopise e-mailem nebo písemně (rozhoduje datum pošt. razítka) na adresu ředitele turnaje spolu s dokladem o zaplacení startovného a objednaného ubytování a stravování (jako doklad stačí na přihlášce uvést opis částky, č.ú., VS a Spec.S. a datum platby)

Platby: na účet 983622379 / 0800, variabilní symbol datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 03021995 pro datum narození 3.2.1995), specifický symbol PSČ (např. 46001). Při společné přihlášce více hráčů (doprovodu) uveďte jako variabilní symbol jedno datum narození libovolné osoby z přihlášky.

Storno poplatky:

 • stravování: bez poplatku lze stornovat do 21.10. včetně (požadavek musí dorazit nejpozději 21.10.); pozdější odhlášení stravy není možné
 • ubytování: bez poplatku lze stornovat do 4.11. včetně (požadavek musí dorazit nejpozději 4.11.); páteční noc: při odhlášení 5.11. do 12.30 je storno poplatek 30 Kč za lůžko a noc; sobotní noc: při odhlášení 6.11. do 10.00 je storno poplatek 30 Kč za lůžko a noc
 • startovné: H10,D10 - bez poplatku lze stornovat při prezenci nejpozději 5.11. do 12.30; H8, D8 - bez poplatku lze stornovat při prezenci nejpozději 6.11. do 9.00

Storno musí být provedeno písemně (osobně předat, poslat dopisem, mailem).

Pořadatel odešle platby za odhlášené startovné, ubytování a stravování nejpozději do 20 dnů po skončení akce na číslo účtu (adresu), ze kterého byla platba odeslána na jeho účet.

Poznámka: Ve škole i v Domově mládeže je nutné se přezouvat, vlastní přezůvky si prosím vezměte s sebou.

Informace: 606 562 732 (pí Braunová) po 14. hodině

MČech H,D10 bude zasláno na zápočet ELO.

Těšíme se na vaši účast. Ivan Kopal - ředitel turnaje