Propozice Mistrovství Čech 8 - 10 let 2002

1. Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu ČR

2. Pořadatel: Šachová škola Panda Rychnov nad Kněžnou

3. Termín konání: 3. – 5. 1. 2003

4. Místo konání: Kostelec nad Orlicí, Sdružený klub Rabštejn, náměstí

5. Ředitel turnaje: Jiří Daniel, SNP 1351, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. domů : 494 535 904 a 728 213 412, email : daniel.jiri@worldonline.cz. Prosím Vás, volejte jen v opravdu nutných případech.

6. Hlavní rozhodčí: Ing. Jaroslav Labík

7. Kategorie: Mistrovství Čech mládeže 2003 - kategorie H8: narození v r. 1995 a mladší, kategorie H10 : narození v r. 1993 a mladší

8. Medaile, diplomy: Šachový svaz ČR udělí prvním třem chlapcům a dívkám přebornické medaile a diplomy, budou i věcné ceny.

9. Systém: Každá kategorie hraje samostatný turnaj švýcarským systémem. Losování bude prováděno programem SWISS - manager. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí: střední buchholz, buchholz, počet výher, los.

10. Hrací tempo: Kategorie H10 60 minut na partii, zápis povinný 50 minut. Kategorie H8 30 minut na partii, zápis není povinný.

11. Právo účasti: V kategorii do 10 let mohou startovat pouze šachisté registrovaní v ŠSČR, kteří mají zaplacené registrační poplatky za r. 2002 a splňují některou z těchto podmínek:

  1. přímo postupující – za umístění na M-Čech 2002 a 2003
  2. přeborníci regionů (regiony s větší členskou základnou mládeže mohou vyslat více chlapců, viz příloha – počet je v závorce)
  3. jednoho hráče může nominovat ředitel turnaje
  4. hráči nominovaní komisí mládeže ČŠS (max.6) – pověřen Jiří Daniel
  5. přímo postupující do M-ČR 2003 (PPČR) mohou hrát M-Čech, ale ztrácí přímý postup ( a počet postupujících se zvýší)
  6. všechny dívky narozené v roce 1993 a mladší
  7. hosté ze zahraničí po dohodě se ředitelem turnaje

V kategorii H8, mohou hrát i neregistrovaní, je pořádána formou otevřeného turnaje pro děti nar. v r. 1995 a mladší.

12. Podmínky účasti: Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada veškerých pobytových nákladů včetně startovného. Ten, kdo má III., IV. VT v šachu, tuto doloží. Včasná presentace. Souhlas s těmito propozicemi.

13. Časový plán:

Pá 3.1. 10:00 - 11:00 prezentace, ubytování
12:00 - 14:00 1. kolo H10
14:10 - 16:10 2. kolo H10
16:20 - 17:20 3. kolo H10
So 4.1. 9:00 - 10:00 1. kolo H8
10:10 - 11:10 2. kolo H8
11:20 - 12:20 3. kolo H8
14:00 - 15:00 4. kolo H8
15:10 - 16:10 5. kolo H8
16:20 - 17:20 6. kolo H8
08:00 - 10:00 4. kolo H10
10:10 - 12:10 5. kolo H10
14:00 - 16:00 6. kolo H10
16:10 - 18:10 7. kolo H10
Ne 3.2. 08:00 - 10:00 8. kolo H10
10:10 - 12:10 9. kolo H10
08:30 - 09:30 7. kolo H8
09:40 - 10:40 8. kolo H8
10:50 - 11:50 9. kolo H8

Ihned po skončení poslední partie každé kategorie vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení.

14. Postupy: Na mistrovství ČR postoupí první 4 hráči z turnaje H 10.

15. Startovné: H 10 - 150 Kč za účastníka, H 8 – 100 Kč za účastníka.

16. Ubytování: Internát Centra odborné přípravy SOU chladírenské v ceně 180 Kč za jednu noc, 300 Kč za dvě noci. Pro zájemce bude zajištěno ubytovaní hotelového typu.

17. Stravování: V jídelně Centra odborné přípravy SOU chladírenské v ceně 120 Kč za plnou penzi (snídaně 22, obědy 55, večeře 43)

18. Přihlášky: Řádně vyplněný tiskopis přihlášky hráče i doprovodu zašlete laskavě nejpozději do 20.12. 2002 na adresu ředitele turnaje nejlépe e-mailem. Přihlášky odeslané po termínu mohou být přijaty jen vyjímečně, a to pouze po zaplacení penále 100,-Kč a se souhlasem ředitele turnaje. Hráč, který se dostaví k prezentaci se zpožděním, nemusí být přijat do turnaje.

19. Dopravní spojení: autobus, vlak – Kostelec nad Orlicí zastávka, ubytování 200 m.

20. Různé: Výsledkové listiny zájemcům k dispozici na webových stránkách Komise mládeže ŠSČR. Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic.

Srdečně se těšíme na Vaši účast !

Jiří Daniel - ředitel turnaje, Mgr. Miroslav Hurta - předseda KM ŠSČR