Propozice Mistrovství Čech 8 - 10 let 2001

1. Řídící orgán: Komise mládeže Českého šachového svazu

2. Pořadatel: DDM Praha 8 a Sokol Kobylisy

3. Termín konání: 1. února až 3. února 2002

4. Místo konání: DDM Praha 8 - Kobylisy, Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8, tel./fax 02 688 10 50

5. Ředitel turnaje: Antonín Jančařík, Luhovská 1737/2, 182 00 Praha 8, tel. domů: 02 689 07 82 (+záznamník) a 0602 960 426. e-mail: jancarik@atlas.cz, webové stránky pořadatele a ČŠS. Prosím Vás, volejte jen v opravdu nutných případech.

6. Hlavní rozhodčí: Pavel Chrz, SNP 35, 400 11 Ústí nad Labem

7. Kategorie:

 • H8: narozeni v r. 1994 a mladší
 • H10: narozeni v r. 1992 a mladší

8. Cenový fond: Pořadatel zajistí hodnotné věcné ceny. Cenový fond bude minimálně ve výši vybraného startovného. Poháry pro vítěze jednotlivých kategorií. Drobné věcné ceny pro všechny účastníky.

9. Systém: Každá kategorie hraje samostatný turnaj švýcarským systémem na 9 kol. Losování bude prováděno programem SWISS. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Společného soutěžního řádu ŠS ČR, ČŠS a MŠS. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí Bucholtz, Sonnenborn-Berger, los.

10. Hrací tempo:

 • Kategorie H8 30 minut na partii.
 • Kategorie H10 60 minut na partii.

11. Právo účasti: Mistrovství Čech mládeže 2002:

 • V kategorii do 10-ti let mohou startovat pouze šachisté registrovaní v ČŠS, kteří mají zaplacené registrační poplatky za r. 2001 a splňují některou z těchto podmínek :

  1. přímo postupující - na základě loňského umístění.
  2. přeborníci regionů (regiony s větší členskou základnou mládeže mohou vyslat více chlapců, viz příloha)
  3. hráči nominovaní komisí mládeže ČŠS.
  4. jednoho hráče může nominovat ředitel turnaje.
  5. přímo postupující do M ČR 2002 mohou hrát M Čech, ale ztrácí přímý postup ( a počet postupujících se zvýší ).
  6. všechny dívky narozené v roce 1992 a mladší
 • Kategorie H8, kde mohou hrát i neregistrovaní, je pořádána formou otevřeného turnaje pro děti nar. v r. 1994 a mladší.

12. Podmínky účasti: Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada veškerých pobytových nákladů včetně startovného. Ten, kdo má III., IV. VT v šachu, tuto doloží. Včasná presentace. Souhlas s těmito propozicemi.

13. Časový plán:

 • Pá 1.2.
  OdDoAkce
  08:0010:30presentace H10
  10:3010:45slavnostní zahájení
  11:0013:001. kolo H10
  14:3016:302. kolo H10
  17:0019:003. kolo H10
 • So 2.2.
  OdDoAkce
  08:0010:00presentace H8
  10:0010:30slavnostní zahájení H8
  10:3011:301.kolo H8
  11:3012:302.kolo H8
  12:3013:303.kolo H8
  14:3015:304.kolo H8
  15:4516:455.kolo H8
  17:0018:006.kolo H8
  08:3010:304.kolo H10
  10:4512:455.kolo H10
  14:0016:006.kolo H10
  16:1518:157.kolo H10
 • Ne 3.2.
  OdDoAkce
  08:0010:008.kolo H10
  10:1512:159.kolo H10
  08:3009:307.kolo H8
  09:4510:458.kolo H8
  11:0012:009.kolo H8
  13:00 vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení

14. Postupy: Na Mistrovství ČR postoupí prvních 5 hráčů z H10.

15. Startovné: 100,- Kč za účastníka, neplatí přímo postupující do M-ČR. Nečlenové ČSTV dále uhradí zvláštní startovné ve výši 100,-Kč.

16. Ubytování a stravování: Pro účastníky jsou zajištěny obědy a večeře v blízkosti hrací místnosti v ceně 55,- Kč/porce. Strava začíná obědem 1.2. (resp 2.2.) a končí obědem 3.2. Pro zájemce bude zajištěn nocleh 31.1.. Pro účastníky je zajištěno hromadné ubytování na lehátcích a molitanových podložkách ve vlastních spacích pytlech v prostorách DDM (k dispozici sprchy, kuchyňka), v ceně 30 Kč/noc pro hráče, 50 Kč/noc pro doprovod. Pro zájemce bude zajištěno ubytovaní hotelového typu v ubytovnách v ceně 300,- Kč/os/noc. Podmínkou je včasná rezervace.

17. Přihlášky: Řádně vyplněný tiskopis přihlášky hráče i doprovodu zašlete laskavě nejpozději do 11.1.2002 na adresu pořadatele - DDM. Přihlášky odeslané po termínu mohou být přijaty jen vyjímečně, a to pouze po zaplacení penále 100,-Kč a se souhlasem ředitele turnaje.

18. Presentace:

 • Pá 1.12. od 8:00 do 10:30 presentace K-10
 • So 2.12. od 8:00 do 10:00 presentace K-8

Zajistěte si laskavě dopravu do místa konání s dostatečnou časovou rezervou. V případě zájmu bude zajištěno ubytování již od 31.1.2002.

Hráč, který se dostaví k prezentaci se zpožděním, nemusí být přijat do turnaje. Bude-li přijat zaplatí, pokutu 100,-Kč.

19. Dopravní spojení: Autobusem z konečné stanice metra C - Nádraží Holešovice. Linky 175 do stanice Mirovická (pouze v pátek) nebo linky 102,144,152 do stanice Písečná. Možnost parkování v blízkosti hrací místnosti - orientační bod - nákupní centrum Julius Meinl.

20. Různé: Výsledkové listiny zájemcům k dispozici na webových stránkách pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic.

Srdečně se těšíme na Vaši účast !

Antonín Jančařík, ředitel turnaje