Mezinárodní studiový turnaj Polášek a Vlasák 60

Velmi úspěšný byl mezinárodní turnaj ve skládání šachových studií, uspořádaný v období od října 2016 do září 2017 u příležitosti šedesátin IM Jaroslava Poláška a Emila Vlasáka. Dorazilo 46 studií od 36 autorů z 20 zemí světa. Prohlédněte si v detailu článku tři originální studie. Jednu z nich pro turnaj složil slavný velmistr Jan Timman.

Mezinárodní studiový turnaj Polášek a Vlasák 60

ŠSČR uspořádal ve spolupráci s časopisem Československý šach v období říjen 2016 – září 2017 velký mezinárodní turnaj ve skládání šachových studií u příležitosti šedesátin IM Jaroslava Poláška a Emila Vlasáka. Jmenovaní jsou našimi předními skladateli studií. K této činnosti se postupně dostali jako hráči a kontakty s praktickým šachem udržují i nadále; Polášek nastupuje v soutěži družstev a Vlasák hlavně jako trenér mládeže.

Označení „turnaj“, převzaté z praktického šachu, nevystihuje příliš charakter kompozičních soutěží, které připomínají spíš korespondenční šach. V první fázi, trvající řádově půl roku, mohou zájemci zaslat do soutěže své původní studie. Postupně tak dorazilo 46 studií od 36 autorů z 20 zemí světa. Většina autorů jsou specializovaní skladatelé včetně absolutní špičky s titulem kompozičního velmistra jako Jurij Bazlov, Oleg Pervakov a Alexej Sočněv z Ruska, David Gurgenidze z Gruzie nebo Richard Becker z USA. Velice nás také potěšila zásilka jednoho z nejlepších hráčů minulého století, velmistra Jana Timmana, která kvalitou za specialisty rozhodně nezaostala.

Jak bývá zvykem, turnaj rozhodovali přímo oba jubilanti, kteří jsou držiteli titulu mezinárodní rozhodčí FIDE pro šachovou kompozici. Po publikaci předběžného rozsudku nastává závěrečná půlroční fáze, ve které mohou účastníci (ale i každý jiný šachista) uplatnit vůči vyznamenaným studiím námitky. Žádná námitka však nepřišla. To znamená, že rozhodčí nepřehlédli ani skrytý tah, který by nějakou vyznamenanou studii zničil, ani nějakou starší studii, která by se vyznamenané příliš podobala. Tak si jubilanti splnili sen o kvalitním rozhodnutí, kde v definitivní verzi stačilo jen přepsat nadpis.

Podrobnou zprávu v anglickém i českém PDF, ve formátu PGN i možnost přehrání studií online najdete na webu soutěže http://vlasak.biz/pv60.htm. Pro účel tohoto textu jsme vybrali několik momentů zajímavých pro praktické hráče.

Jan Timman
speciální cena PV60
závěr studie

bílý na tahu remizuje

Bílý nemůže zabránit přechodu do podezřelé pěšcové koncovky. Silný hráč by se možná po propočtu jednoduché varianty 1.Kd5 Kb1 2.Vf1+ c1D 3.Vxc1+ Kxc1 4.Ke4 Kd2 5.Kf5 Ke3 6.Kxf6 Kf4 7.Kxf7 Kg4 už raději vzdal. Přesto záchrana existuje a je paradoxní 1.Kb7!! s myšlenkou věčného šachu po 1...Kb1 2.Vxf6 c1D 3.Vb6+ Ka2 4.Va6+. Tím ovšem studie nekončí. 1...f5! 2.Kb6! f4! Opět nestačí 2...Kb1 3.Vxf5!. 3.Kb5! A do třetice: 3...Kb1 4.Vxf4!. 3…f3! Vypadá to, že přes duchaplnou obranu bílý nakonec stejně prohraje, protože po 4.Kb4? Kb1 5.Vxf3 c1D 6.Vb3+ Ka2 je pole a3 kryté černou dámou. Bílý ovšem vylákal černého pěšce daleko a to mu dává chybějící tempo k „normální“ obraně 4.Kc4! Kb1 5.Vf1+ c1D+ 6.Vxc1+ Kxc1 7.Kd3 f2 8.Ke2 f1D+ 9.Kxf1 Kd2 10.Kf2 Kd3 11.Kf3 Kd4 12.Kf4 f6 13.Kf5 Ke3 14.Kxf6 Kf4 15.Ke6! Kg4 16.Ke5 Kxh4 17.Kf4 remis.

Gady Costeff
speciální cena PV60

bílý na tahu vyhraje

Chcete-li si udělat opravdu radost, zkuste najít v této divoké pozici bez počítače vyhrávající postup po 1.De3! Sg8!.

Oleg Pervakov
1. čestné uznání PV60

bílý na tahu vyhraje

Tato studie může sloužit jako perfektní materiál pro trénink dalekého propočtu velmi silných hráčů. 1.Sh6! Kh3! 2.Sxf4! Kupodivu dva pěšci navíc nestačí ve variantě 2.d5? Jg4 3.Sxf4 Jf6! 4.d6 Je4, například 5.f3 Jxd6. 2...Jf3+! Pointa obrany. 3.exf3 d5! 4.Sg3! Jinak je pat. 4...hxg3 5.Kf1!! Ale ne 5.f4? gxf2+ 6.Kxf2 Kg4 7.Ke3 Kh5! 8.Kf3 Kh4! 9.Kf2 Kg4 10.Ke3 Kh5 11.Kf3 Kh4 remis. 5...Kh2 6.fxg3 Kxg3 7.Ke2 Kh4! 8.Kd3(d2) Kh3 9.Kd2(d3) Kh4 9...Kg3 10.Ke3. 10.Ke2! Kg5 Vznikla pozice Klinga a Horwitze z roku 1855. 11.Kf1! Kf5 12.Kg2 Kf4 13.Kf2 Kg5 14.Kg3 Kf5 15.f4 Ke4 16.Kg4 Kxd4 17.f5 Ke5 18.Kg5 d4 19.f6 Ke6 20.Kg6 d3 21.f7 d2 22.f8D d1D 23.De8+ Kd6 24.Dd8+.

Emil Vlasák a Jaroslav Polášek